Opiekunowie klas

II ADM – mgr Katarzyna Kargier
IV ADM – mgr Katarzyna Kargier
II EPT – mgr Elżbieta Golis
II R – mgr Marcin Korczakowski
IV R – mgr Marcin Korczakowski
II INF – mgr Agnieszka Rosiak
IV INF – mgr Agnieszka Rosiak
II OM – mgr Marzanna Szymańska
IV OCH – mgr Włodzimierz Wiankowski