Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 2 lata nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!
Opiekunowie klas

II ADM – mgr Katarzyna Kargier
IV ADM – mgr Katarzyna Kargier
II EPT – mgr Elżbieta Golis
II R – mgr Marcin Korczakowski
IV R – mgr Marcin Korczakowski
II INF – mgr Agnieszka Rosiak
IV INF – mgr Agnieszka Rosiak
II OM – mgr Marzanna Szymańska
IV OCH – mgr Włodzimierz Wiankowski