Plan zajęć dla kursów:
w grupie pierwszej
w grupie drugiej