Kalendarz pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na rok szkolny 2016/2017

 

Semestr jesienny roku szkolnego 2016/2017

01 września 2016r. – 29 stycznia 2017r.

Terminy

Wykonanie zadań

31.08.2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2016/2017.

13.09 2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy zespołów i przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

11.10.2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie nagród dyrektora

02.11.2016r.- 30.11. 2016r.

Egzaminy dla słuchaczy wynikające z uzupełnienia różnic programowych (dotyczy słuchaczy wznawiających naukę)

23.12.2016r. – 31.12.2016r.

Zimowa przerwa świąteczna.

02.01.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestrów zaocznych gr. I i gr. II i w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

02.01.2017r. – 15.01.2017r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy grupy I i II  systemu zaocznego oraz systemu stacjonarnego

16.01.2017r. – 29.01.2017r.

Ferie zimowe

Wg. harmonogramu CKE

12.01.2017r. – 23.02.2017r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

30.01.2017r.

 Do dnia 30.01.2017r. – do godz. 12.00  słuchacze składają podania o egzamin                     w terminie dodatkowym.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja i promocja słuchaczy semestrów systemu zaocznego ( I i II gr.) oraz semestrów systemu stacjonarnego.

30.01.2017r. – 05.02.2017r.

Egzaminy semestralne w terminie poprawkowym i dodatkowym.

Semestr wiosenny roku szkolnego 2016/2017

30.01.2017r. – 23.06.2017r.(dotyczy zajęć edukacyjnych)

30.01.2017r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej -

podsumowanie semestru jesiennego i organizacja semestru wiosennego.

07.02.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - informacja opiekunów semestrów o wynikach  egzaminów  poprawkowych i w terminie dodatkowym.

13.02.2017r. - 28.02.2017r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów maturalnych oraz semestrów promocyjnych

13.04.2017r. – 18.04.2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

03.04.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, w systemie zaocznym, VI LO w systemie stacjonarnym oraz VI LO filia w Krośniewicach do egzaminów semestralnych.

03.04.2017r. – 23.04.2017r.

Egzaminy semestralne dla semestrów VI a LO, VI b LO w systemie zaocznym, VI LO w systemie stacjonarnym oraz VI LO filia w Krośniewicach.

25.04.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja i ukończenie szkoły przez słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO w systemie zaocznym, VI LO systemie stacjonarnym oraz VI LO filia w Krośniewicach.

28.04.2017r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

Wg harmonogramu CKE

od 04.05.2017r. do 24.05.2017r.

Egzaminy maturalne ustne wg. szkolnego harmonogramu.

Egzaminy maturalne pisemne.

04.05.2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla semestrów w systemie stacjonarnym.

30.05.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy systemu zaocznego i stacjonarnego do egzaminów semestralnych;

- przedstawienie przez nauczycieli wykazu podręczników i programów nauczania dla semestrów rozpoczynających naukę w następnym roku szkolnym i ich zatwierdzenie.

02.06.2017r. – 18.06.2017r.

Egzaminy semestralne dla semestrów zaocznych i stacjonarnych.

19.06.2017r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, promocja i ukończenie szkoły (dla semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych)

Do 19.06.2017r. do godz. 12.00

Składanie podań przez słuchaczy do dyrektora CKU  o wyznaczenie  egzaminu w terminie dodatkowym w przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza  na egzaminie semestralnym.

Wg harmonogramu CKE

16.06.2017r. – 08.07.2017r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wg harmonogramu CKE

20.06.2017r. - 04.07.2017r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

23.06.2017r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych. Rozdanie świadectw.

14.08.2016r. – 27.08.2017r.

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

24.06.2017r. – 31. 08.2017r. 

Ferie letnie.

31.08.2017r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy.

 

 

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2016/2017

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

oraz filii w Krośniewicach***

03-04.09.2016

10-11.09.2016

16-17-18.09.2016

23-24-25.09.2016

30-01-02.10.2016

07-08-09.10.2016

15-16.10.2016

21-22-23.10.2016

28-29-30.10.2016

04-05-06.11.2016

12-13.11.2016

18-19-20.11.2016

25-26-27.11.2016

02-03-04.12.2016

09-10-11.12.2016

16-17-18.12.2016

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I*

Semestry  grupy II**

V a LO

I LO

V b LO

II LO

III R

III LO

I OPM

III INF

III ADM

I R

I BHP

I K LOG a (A.30.)

I K LOG a (A.30.)

I K LOG b (A.30.)

I K LOG b (A.30.)

II K LOG (A.31.)

II K LOG (A.31.)

I K TTK (A.44.)

I K TTK (A.44.)

II K TTK a (A.44.)

II K TTK a (A.44.)

II K TTK b (A.44.)

II K TTK b (A.44.)

II K DiMK (B.28.)

II K DiMK (B.28.)

 

*nadzór nad grupą pełni wicedyrektor A. Sapiejka

**nadzór nad grupą pełni wicedyrektor A. Rosiak

***nadzór nad filią pełni kierownik filii M. Milczarek

 

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 16.25 oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach.