Nowy egzamin zawodowy

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń - luty 2018r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Część praktyczna

10 stycznia 2018r.

środa

godz. 9.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Technik logistyk

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Część praktyczna

10 stycznia 2018r.

środa

godz. 9.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik transportu kolejowego

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Część praktyczna

10 stycznia 2018r.

środa

godz. 13.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Część praktyczna

10 stycznia 2018r.

środa

godz. 13.00

120 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

Technik logistyk

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Część praktyczna

10 stycznia 2018r.

środa

godz. 16.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Część pisemna

11 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 10.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Technik dróg i mostów kolejowych

B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Część pisemna

11 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 12.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Technik transportu kolejowego

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik rachunkowości

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Część pisemna

11 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 14.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 Technik logistyk

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Część praktyczna

17 stycznia 2018r.

środa

godz. 9.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Część praktyczna

17 stycznia 2018r.

środa

godz. 15.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Część praktyczna

18 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 9.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Część praktyczna

25 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 8.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Część praktyczna

25 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 12.00

120 minut

Część praktyczna

25 stycznia 2018r.

czwartek

godz. 16.00

120 minut

 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2017r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Część pisemna

20 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 8.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.28. Organizacja robót związanych                       z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Część pisemna

20 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 10.00

60 minut

Część pisemna

20 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 10.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.30. Organizacja monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Część pisemna

20 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 12.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik transportu kolejowego

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 

Część pisemna

20 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 14.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Opiekun w domu Pomocy Społecznej

Z.06. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

Opiekun medyczny

Z.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Część praktyczna

22 czerwca 2017r.

czwartek

godz. 9.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Część praktyczna

22 czerwca 2017r.

czwartek

godz. 15.00

180 minut

Część praktyczna

26 czerwca 2017r.

poniedziałek

godz. 9.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Część praktyczna

26 czerwca 2017r.

poniedziałek

godz. 9.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik transportu kolejowego

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Część praktyczna

26 czerwca 2017r.

poniedziałek

godz. 9.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Część praktyczna

26 czerwca 2017r.

poniedziałek

godz. 13.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 Technik eksploatacji portów i terminali

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Część praktyczna

26 czerwca 2017r.

poniedziałek

godz. 13.00

120 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Część praktyczna

26 czerwca 2017r.

poniedziałek

godz. 16.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.30. Organizacja monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Część praktyczna

27 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 9.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Część praktyczna

27 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 15.00

180 minut

Część praktyczna

27 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 8.00

120 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Opiekun medyczny

Z.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

Część praktyczna

27 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 12.00

120 minut

Część praktyczna

27 czerwca 2017r.

wtorek

godz. 16.00

120 minut

Część praktyczna

28 czerwca 2017r.

środa

godz. 8.00

120 minut

Część praktyczna

29 czerwca 2017r.

czwartek

godz. 9.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Część praktyczna

30 czerwca 2017r.

piątek

godz. 8.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik pojazdów samochodowych

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2017r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Część pisemna

12 stycznia 2017r.

czwartek

godz. 10.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Technik dróg i mostów kolejowych

B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Część pisemna

12 stycznia 2017r.

czwartek

godz. 12.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

Część pisemna

12 stycznia 2017r.

czwartek

godz. 14.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Część praktyczna

09 stycznia 2017r.

poniedziałek

godz. 9.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Część praktyczna

09 stycznia 2017r.

poniedziałek

godz. 13.00

120 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

Część praktyczna

09 stycznia 2017r.

poniedziałek

godz. 16.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik logistyk

A.30. Organizacja monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Część praktyczna

25 stycznia 2017r.

środa

godz. 9.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Część praktyczna

25 stycznia 2017r.

środa

godz. 15.00

180 minut

Część praktyczna

26 stycznia 2017r.

czwartek

godz. 9.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik rachunkowości

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Część praktyczna

26 stycznia 2017r.

czwartek

godz. 15.00

180 minut

Technik rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 w sesji sierpień - październik 2016r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Część pisemna

06 października 2016r.

czwartek

godz. 14.00

60 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5

 w Kutnie

Opiekun w domu pomocy społecznej

Z.06. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Część praktyczna

11 października 2016r.

wtorek

godz. 9.00

120 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Technik dróg i mostów kolejowych

B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Część praktyczna

11 października 2016r.

wtorek

godz. 13.00

120 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Z.03. Ochrona osób i mienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Stary egzamin zawodowy

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”)
 w sesji letniej 2017r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Etap/data/godz.

Zawód

Etap pisemny

12 czerwca 2017r.

godz. 12.00

120 minut

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  315[01]

Technik mechanik 311[20]

Technik logistyk 342[04]

Etap praktyczny

13 czerwca 2017r.

godz. 9.00

180 minut

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  315[01]

Technik mechanik 311[20]

Technik logistyk 342[04]

 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”)
 w sesji zimowej 2017r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Etap/data/godz.

Szkoła

Zawód

Etap pisemny

27 lutego 2017r.

godz. 12.00

120 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik bezpieczeństwa                   i higieny pracy  315[01]

Etap praktyczny

28 lutego 2017r.

godz. 9.00

180 minut

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

Technik bezpieczeństwa                   i higieny pracy  315[01]

Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Kutnie

Technik mechanik 311[20]