Wykaz programów nauczania

dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych

od roku szkolnego 2015/2016

 

Nr w zestawie

Zawód/symbol zawodu/nazwa kwalifikacji

W oparciu o program autorstwa: 

K/LOG/01/2015/2016

Technik logistyk – 333107

A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Donata Andrzejczak, Ewa Litewka,

Anna Wawruch - Lis

K/SPD/02/2015/2016

Technik spedytor - 333108

A.28 – organizacja i nadzorowanie transportu

Ewelina Gorczyca, Artur Gontarz

K/H/03/2015/2016

Technik handlowiec-522305

A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Maria Michalak, Małgorzata Sienna

K/OR/04/2015/2016

Technik organizacji reklamy- 333106

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Edyta Kozieł, Małgorzata Sienna

K/TPS/05/2015/2016

Technik pojazdów samochodowych -  311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski,

Andrzej Żelazko

K/DiMK/06/2015/2016

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.28 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,

B.29 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych,

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

K/EPiT/07/2015/2016

Technik eksploatacji portów i terminali – 333106

A.33 – obsługa podróżnych w portach i terminalach,   

A. 34 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch - Lis

K/OM/08/2015/2016

Opiekun medyczny – 532102 -  Z.4  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej .

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat, Krzysztof Cis

 

K/TD/09/2015/2016

Technik transportu drogowego – 311927

A. 69 – eksploatacja środków transportu drogowego, 

A. 70 – organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Dorota Wójcik, Paweł Sobczak

K/TTK/10/2015/2016

Technik transportu kolejowego - 311938

A.44.  - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

A.45. - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Grażyna Górniak, Agnieszka Krupa

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

 

Dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niżej wymienionych zawodach od roku szkolnego  2015/2016, ( II – 2016/2017)

 

Nr w zestawie

Zawód/symbol zawodu/nazwa kwalifikacji

W oparciu o program autorstwa: 

K/LOG/01/2015/2016

Technik logistyk – 333107

A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Donata Andrzejczak,

 Ewa Litewka,

 Anna Wawruch - Lis

K/SPD/02/2015/2016

Technik spedytor - 333108

A.28 – organizacja i nadzorowanie transportu

Ewelina Gorczyca, Artur Gontarz

K/H/03/2015/2016

Technik handlowiec-522305

A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Maria Michalak, Małgorzata Sienna

K/OR/04/2015/2016

Technik organizacji reklamy- 333106

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Edyta Kozieł, Małgorzata Sienna

K/TPS/05/2015/2016

Technik pojazdów samochodowych -  311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski,

Andrzej Żelazko

K/DiMK/06/2015/2016

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.28 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,

B.29 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych,

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

K/EPiT/07/2015/2016

Technik eksploatacji portów i terminali – 333106

A.33 – obsługa podróżnych w portach i terminalach,   

A. 34 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch - Lis

K/OM/08/2015/2016

Opiekun medyczny – 532102

 Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej .

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat, Krzysztof Cis

 

K/TD/09/2015/2016

Technik transportu drogowego – 311927

A. 69 – eksploatacja środków transportu drogowego, 

A. 70 – organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Dorota Wójcik,

 Paweł Sobczak