W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie działa Samorząd Słuchaczy reaktywowany w 2012 r. Działalność Samorządu Słuchaczy polega na współdziałaniu z Centrum w realizacji jego zadań dydaktyczno-wychowawczych. Skład obecnego Zarządu Słuchaczy:
 Renata Kostanta - przewodnicząca
 Adrian Stanisławski - zastępca
 Jolanta Milczarek - członek
 Angelika Kieszkowska - członek
 Ewelina Morka - członek
 Opiekun Samorządu Słuchaczy - p. Beata Fryz
Wnioski dotyczące działalności szkolnej i pozaszkolnej Centrum słuchacze mogą zgłaszać opiekunowi Samorządu lub członkom Zarządu Słuchaczy podczas zjazdów.