Biblioteka CKU to pracownia interdyscyplinarna szkoły

 

Biblioteka CKU to pracownia interdyscyplinarna szkoły.

Mieści się na I piętrze w sali nr 5. Mogą z niej korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy placówki.

 

Zbiory biblioteki, gromadzone zgodnie z potrzebami użytkowników, umożliwiają prowadzenie efektywnej działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Zasoby biblioteki obejmują:

· bogaty księgozbiór podręczny– encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki, leksykony, przewodniki, albumy, podręczniki do kształcenia ogólnego i zawodowego,

· zbiory specjalne - kasety VHS i płyty DVD i CD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych,

· literaturę piękną, w tym duży wybór lektur szkolnych,

· literaturę popularnonaukową,

· materiały i wydawnictwa dotyczące Kutna i regionu,

· materiały metodyczne dla nauczycieli,

· dokumenty szkolne (Statut CKU, WSO)

 

Z księgozbioru podręcznego i zbiorów specjalnych oraz dokumentów szkolnych można  korzystać na miejscu w czytelni i podczas zajęć lekcyjnych.

Pozostałe pozycje udostępniamy w wypożyczalni.

 

Czytelnia pełni również rolę centrum multimedialnego. Można tu skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu, obejrzeć film. Do dyspozycji nauczycieli są rzutniki, odtwarzacze VHS i DVD, CD i mp3, co umożliwia prowadzenie poglądowych zajęć lekcyjnych.

W sali znajduje się również kserokopiarka, na której można powielić niezbędne materiały.

 

Biblioteka jest czynna w dniach nauki szkolnej:

· w systemie stacjonarnym – wtorek, środa, czwartek 800 - 1400

· w systemie zaocznym – sobota, niedziela 800 - 1400

 

 

 

                                       Serdecznie zapraszam

 

                nauczyciel bibliotekarz – Małgorzata Pawlak

 

administrator 15.06.2014