Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

Z PRZEDMIOTU

TECHNIKI  INTERWENCYJNE I SAMOOBRONA

I OCH

odbywających się na małej sali gimnastycznej
w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

 

 

 

I OCH

 

Ulegają zmianie terminy zajęć.  Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące wtorki:

 

·        21 października 2014r.

·        25 listopada 2014r.

·        02 grudnia 2014r.

 

Lp.

Godz.

I OCH

 

1.

16.10-16.55

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

2.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

4.

18.40 – 19.25

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

5.

19.30 – 20.15

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące wtorki:

 

·        18 listopada 2014r.

 

Lp.

Godz.

III OCH

 

1.

16.10 – 16.55

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

2.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

Z PRZEDMIOTU

TECHNIKI  INTERWENCYJNE I SAMOOBRONA

III OCH

odbywających się na małej sali gimnastycznej
w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

 

 

 

III OCH

 

Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące czwartki:

 

·        09 października 2014r.

·        16 października 2014r.

 

Lp.

Godz.

III OCH

 

1.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

2.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

18.40 – 19.25

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

4.

19.30 – 20.15

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące czwartki:

 

·        23 października 2014r.

 

Lp.

Godz.

III OCH

 

1.

16.10 – 16.55

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

Sala 1

CKU

2.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

4.

18.40-19.25

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

5.

19.30-20.15

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG