Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Organizacja pracy

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2015/2016.

 

Semestr jesienny – 01 września 2015 roku – 24 stycznia 2016 roku

Semestr wiosenny – 25 stycznia 2015 roku – 24 czerwca 2016 roku

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

oraz filii w Krośniewicach

Terminy zjazdów dla grupy II

05-06.09.2015

12-13.09.2015

18-19-20.09.2015

25-26-27.09.2015

02-03-04.10.2015

09-10-11.10.2015

16-17-18.10.2015

23-24-25.10.2015

30-31.10.2015

06-07-08.11.2015

13-14-15.11.2015

20-21-22.11.2015

27-28-29.11.2015

04-05-06.12.2015

11-12-13.12.2015

18-19-20.12.2015

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

III a LO

I LO

III b LO

V a LO

IV LO

V b LO

I OPM

V c LO

III R

I INF

III ADM

III INF

III BHP

I ADM

III OCH

I R

I K LOG

I K LOG

II K DiMK

II K DiMK

 

Filia w Krośniewicach:

III LO

II ADM

I EPT

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 15.20 – 19. 25 w siedzibie CKU w Kutnie,
ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

 

Opiekunowie semestrów:

System stacjonarny:

I LO – mgr Alina Czupryniak

III LO – mgr inż. Aldona Sapiejka

V LO – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

 

System zaoczny:

I LO – mgr Maria Milczarek

III LO filia w Krośniewicach – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

III a LO – mgr Beata Fryz

III b LO – mgr Beata Fryz

IV LO – mgr Lidia Durmaj

V a LO – mgr inż Agnieszka Suchorzewska

V b LO – mgr Alina Czupryniak

V c LO – mgr Monika Zakrzewska

I ADM – mgr Katarzyna Kargier

II ADM filia w Krośniewicach – mgr Krzysztof Szymański

III ADM – mgr Katarzyna Kargier

I EPT – mgr Elżbieta Golis

I R – mgr Marcin Korczakowski

III R – mgr Marcin Korczakowski

I INF – mgr Agnieszka Rosiak

III INF – mgr Agnieszka Rosiak

I OM – mgr Marzanna Szymańska

III BHP – mgr inż. Tomasz Pietrzak

III OCH – mgr Włodzimierz Wiankowski

I k LOG – mgr Aldona Sapiejka

II k DiMK – mgr Andrzej Sochalski

 

Opieka nad klasopracowniami:

Klasopracownia nr 1 – mgr inż. Aldona Sapiejka

Klasopracownia nr 2 – mgr Alina Czupryniak

Klasopracownia nr 3 – mgr Magdalena Kaczorowska

Klasopracownia nr 4 – mgr Maria Milczarek

Klasopracownia nr 6 – mgr Marcin Korczakowski

Klasopracownia nr 7 – mgr Monika Zakrzewska

Klasopracownia nr 8 – mgr Beata Fryz

Klasopracownia nr 9 – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

Klasopracownia nr 10 – mgr Grzegorz Zakrzewski

Klasopracownia nr 12 – mgr Agnieszka Rosiak

Klasopracownia nr 13 – mgr inż. Tomasz Pietrzak

Kalendarz pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na rok szkolny 2014/2015

Semestr jesienny roku szkolnego 2014/2015

01 września 2015r. – 24 stycznia 2016r.

Terminy

Harmonogram działań

31.08.2015r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2015/2016.

15. 09 2014 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

10.11.2014 r.- 30.11. 2014 r.

Egzaminy dla słuchaczy wynikające z uzupełnienia różnic programowych (dotyczy słuchaczy wznawiających naukę)

15.12. 2014 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestru III BHP
do egzaminów semestralnych.

15. 12. 2014r.  – 21.12. 2014 r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy semestru III BHP.

22. 12. 2014 r. – 31.12. 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

05.01.2015r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestrów zaocznych gr. I i gr. II oraz semestrów stacjonarnych do egzaminów semestralnych. Ukończenie szkoły przez słuchaczy semestru III BHP.

05.01. 2015 r.  – 18. 01. 2015 r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy grupy I i II  systemu zaocznego oraz semestru I LO w systemie stacjonarnym.

od 12.01.- 18.01.2015r.

Egzaminy semestralne dla semestrów stacjonarnych III LO i V LO

Wg. harmonogramu CKE

08.01.2015 r. – 27.02.2015 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie.

09. 01. 2015 r.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły słuchaczom  III BHP.

19. 01. 2015 r.

 Do dnia 19. 01. 2015 r. – do godz. 12.00  słuchacze składają podania o egzamin w terminie dodatkowym.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja i promocja słuchaczy semestrów systemu zaocznego ( I i II gr.) oraz semestrów systemu stacjonarnego.

Wg. harmonogramu CKE 

12.01.2015 r – 14.01.2015 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

26.01.2015r. – 01.02.2015r.

Egzaminy semestralne w terminie poprawkowym i dodatkowym.

02.02. 2015 r. – 15. 02. 2015 r.

Ferie zimowe.

Semestr wiosenny roku szkolnego 2014/2015

26 stycznia 2015r. –  26 czerwca 2015r.(dotyczy zajęć edukacyjnych)

26.01. 2015 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej -

podsumowanie semestru jesiennego  i organizacja semestru wiosennego.

16.02. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - informacja opiekunów semestrów o wynikach  egzaminów  poprawkowych i w terminie dodatkowym.

03.03.2015 r. - 16.03. 2015 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów maturalnych.

16.03.2015 r. -  31.03.2015 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów promocyjnych.

30. 03. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, VI LO filia w Krośniewicach
i VI TM  w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

30. 03. 2015 r. – 19. 04. 2015 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów VI a LO, VI b LO, VI LO filia w Krośniewicach i VI TM  w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym.

20. 04. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja i ukończenie szkoły przez słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO,
VI LO filia w Krośniewicach i VI TM 
w systemie zaocznym oraz VI LO systemie stacjonarnym.

02. 04. 2015 r. – 07. 04. 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

24. 04. 2015 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw.

Wg harmonogramu CKE

od 04.05.2015 r. do 29.05.2015 r.

Egzamin maturalny.

05.05.2015 r.; 06.05.2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla semestrów w systemie stacjonarnym.

08. 06. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy systemu zaocznego i stacjonarnego do egzaminów semestralnych;

- przedstawienie przez nauczycieli wykazu podręczników i programów nauczania
 dla semestrów rozpoczynających naukę w następnym roku szkolnym i ich zatwierdzenie.

08.06. 2015 r. – 21. 06. 2015 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów zaocznych i stacjonarnego IV LO.

od 15.06.2015r. do 21.06.2015r.

Egzaminy semestralne dla semestru stacjonarnego II LO.

22.06.2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, promocja i ukończenie szkoły (dla semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych)

Do 21. 06. 2015 r. do godz. 12.00

Składanie podań przez słuchaczy do dyrektora CKU  o wyznaczenie  egzaminu
w terminie dodatkowym  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza 
na egzaminie semestralnym.

Wg harmonogramu CKE

22.06.2015r. – 06.07.2015r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.

Wg harmonogramu CKE

 od 15.06.2015 r. do 19.06.2015 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

26. 06. 2015 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych. Rozdanie świadectw.

27. 06. 2015 r.   – 05. 07.  2015 r.

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

27. 06. 2015 r.  – 31. 08. 2015 r. 

Ferie letnie.

06. 07. 2015 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy.