Nasi partnerzy:

CKU w Kutnie na seminarium  dla branży TSL

w Warszawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie uczestniczyło w seminarium branżowym TSL w Warszawie. Organizatorami seminarium były: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rozwoju, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

W seminarium uczestniczyli pracodawcy z branży TSL, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele uczelni wyższych oraz pracownicy poszczególnych zawodów z danej branży TSL.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Omówiono podstawy programowe kształcenia w zawodach, kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe oraz egzaminy zawodowe. Dokonano uzgodnień między szkołami a pracodawcami w zakresie kształcenie zawodowego. Zaproponowano również nowe zawody np. w branży kolejowej.

Zagadnienia do dyskusji były następujące:

1.      Które zawody z obecnej listy zawodów są Państwa zdaniem najbardziej pożądane  w branży (poszukiwani absolwenci, zawody deficytowe i nadwyżkowe)?

2.      Czy dostrzegacie Państwo potrzebę poszerzenia listy zawodów, w których powinno odbywać się kształcenie (zmiany w zakresie obecnych zawodów i kwalifikacji)?

3.      Czy mają Państwo propozycje usprawnień w zakresie wprowadzania  nowego zawodu do klasyfikacji?

W dniu 25.10.2017r. dokonano podsumowania warsztatów branżowych, na którym przedstawiono wszystkie uzgodnienia i wypracowane osiągnięcia.