Nasi partnerzy:

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

08-09.09.2018

15-16.09.2018

21-22-23.09.2018

28-29-30.09.2018

05-06-07.10.2018

12-13-15.10.2018

19-20-21.10.2018

26-27-28.10.2018

02-03-04.11.2018

09-10-12.11.2018

16-17-18.11.2018

23-24-25.11.2018

30.11.-01-02.12.2018

07-08-09.12.2018

14-15-16.12.2018

04-05.01.2019

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

11-12-13.01.2019

18-19-20.01.2019

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

V a LO

I LO

V b LO

II LO

VI LO

III a LO

I ADM

III b LO

I BHP

III INF

I R

 

I k2 LOG (A.31)

I k2 LOG (A.31)

IV k1 ASRK (E.21)

IV k1 ASRK (E.21)

II k1 TTK (A.44)

II k1 TTK (A.44)

II k1 DiMK (B.28)

II k1 DiMK (B.28)

I k1 CPG (A.54)

I k1 CPG (A.54)

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27.

Uwaga!!!!!!    Zapraszamy!!!!!     Mamy jeszcze wolne miejsca!!!!!!!

W szkole policealnej w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

w zawodzie technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w jednostkach organizacyjnych

            w zawodzie technik transportu kolejowego

A.44.  Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

w zawodzie opiekun medyczny

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej  i niesamodzielnej