Darmowy Kurs CSS

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne w zawodach: technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego, technik handlowiec i wiele innych.

Nasi partnerzy:

Zapraszamy na kursy.

Zakończenie roku szkolnego semestrów szóstych.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla semestrów szóstych odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:30 w sali nr 5.

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym roku szkolnego 2018/2019:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

26-27.01.2019

02-03.02.2019

08-09-10.02.2019

01-02-03.03.2019

08-09-10.03.2019

15-16-17.03.2019

22-23-24.03.2019

29-30-31.03.2019

05-06-07.04.2019

12-13-14.04.2019

26-27-28.04.2019

04-05-06.05.2019

10-11-12.05.2019

17-18-19.05.2019

24-25-26.05.2019

31.05-01-02.06.2019

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

07-08.06.2019

14-15-16.06.2019

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym

roku szkolnego 2018/2019:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

III LO

I LO

V LO

II LO

VI a LO

IV a LO

VI b LO

IV b LO

II BHP

IV INF

II ADM

 

II R

 

 

I k1 LOG (A.30)

I k1 LOG (A.30)

I k3 LOG (A.32)

I k1 ASRK (E.21)

I k1 ASRK (E.21)

I k2 DiMK (B.29)

I k2 DiMK (B.29)

II k1 CPG (A.54)

II k1 CPG (A.54)

 

Narodowe czytanie 08 września 2018 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wraz z Dyrektorem placówki i nauczycielami
uczestniczyli w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej. O godz. 10.30 w bibliotece szkolnej odczytaliśmy na głos wybrane fragmenty powieści.
Szczególnie zainteresował nas spór bohaterów o kształt odradzającej sięojczyzny.

CKU w Kutnie na  Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego

połączonej z finałem III Konkursu

Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

        W dniu 03 października 2018 roku nasze Centrum uczestniczyło w Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Uroczystość odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej.  Konferencję wspólnie zorganizowali Urząd Transportu Kolejowego i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Natomiast Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Rynek Kolejowy udzieliły patronatu medialnego.

 

„....Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok wymierne korzyści. Prezentowane w ramach Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa” mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  

Nasze Centrum otrzymało zaproszenie do uczestnictwa w Gali, gdyż realizujemy innowacyjny program „Człowiek, nauka i technika w służbie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Ww. program został zgłoszony jako praca konkursowa w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez UTK w Warszawie w tematyce bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, w obszarze” Edukacja”.

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

08-09.09.2018

15-16.09.2018

21-22-23.09.2018

28-29-30.09.2018

05-06-07.10.2018

12-13-15.10.2018

19-20-21.10.2018

26-27-28.10.2018

02-03-04.11.2018

09-10-12.11.2018

16-17-18.11.2018

23-24-25.11.2018

30.11.-01-02.12.2018

07-08-09.12.2018

14-15-16.12.2018

04-05.01.2019

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

11-12-13.01.2019

18-19-20.01.2019

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

V a LO

I LO

V b LO

II LO

VI LO

III a LO

I ADM

III b LO

I BHP

III INF

I R

 

I k2 LOG (A.31)

I k2 LOG (A.31)

IV k1 ASRK (E.21)

IV k1 ASRK (E.21)

II k1 TTK (A.44)

II k1 TTK (A.44)

II k1 DiMK (B.28)

II k1 DiMK (B.28)

I k1 CPG (A.54)

I k1 CPG (A.54)

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27.

Uwaga!!!!!!    Zapraszamy!!!!!     Mamy jeszcze wolne miejsca!!!!!!!

W szkole policealnej w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

w zawodzie technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w jednostkach organizacyjnych

            w zawodzie technik transportu kolejowego

A.44.  Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych

B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

B.29 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

w zawodzie opiekun medyczny

Z.4. Świadczenie usług osobie chorej  i niesamodzielnej