Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Komunikat dla Słuchaczy

Uroczystość ukończenia szkoły dla semestrów VI LO w systemie stacjonarnym, VI a LO, VI b LO i VI LO filia w Krośniewicach oraz VI TM odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku w siedzibie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27,                    o godz. 15.30
.
Od 24 kwietnia 2015 roku następiła zmiana planu dla grupy II.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

TERMINY REKRUTACJI

DO LICEUM OGÓLNOLSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH,

SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

I KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I.       Nabór letni

1.  Formy szkolne (V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 02 czerwca – do 21 sierpnia 2015r. do godz.13.00

24 i 28 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

25 i 28 sierpnia 2015r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 sierpnia 2015r. o godz. 13.00

-----------------------

 

 

2.  Formy pozaszkolne (kwalifikacyjne kursy zawodowe):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 02 czerwca – do 21 sierpnia 2015r. do godz.13.00

do 25 września  2015 r. do godz. 13.00

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

25 i 28 sierpnia 2015r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 sierpnia 2015r. o godz. 13.00

28 września 2015r, do godz. 14.00

 

II.    Nabór zimowy

  1. Formy szkolne (V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie):

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 04 stycznia – do 25 stycznia 2016r. do godz.13.00

----------------------

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

27 stycznia 2016r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 stycznia 2016r. o godz. 13.00

-----------------------

 

2.  Formy pozaszkolne (kwalifikacyjne kursy zawodowe):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 04 stycznia – do 25 stycznia 2016r. do godz.13.00

--------------------

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

27 stycznia 2016r.

---------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 stycznia 2016r. o godz. 13.00

----------------------

 

TARGI EDUKACYJNE 2015

Uwaga!!!
Zmiana terminów zajęć na sali gimnastycznej dla semestru II OCH
w semestrze wiosennym 2014/2015