Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Komunikat

W związku z zainteresowaniem pracodawców z terenu Powiatu Kutnowskiego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe do kształcenia zawodowego dualnego w zawodach technik handlowiec, piekarz, kelner. System dualny to nowoczesny system kształcenia, w którym szczególny nacisk nakierowany jest na kształtowanie umiejętności praktycznych, gwarantujący bardzo ścisłe powiązanie teorii z praktyką, kształcenia z zatrudnieniem. Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a kształcenie praktyczne (wraz z praktykami zawodowymi) u pracodawcy.

Nabór dotyczy:

1.    Technika handlowca (sprzedawcy)

2.    Piekarza

3.    Kelnera

Słuchaczami kursów mogą być osoby z ukończonym gimnazjum, ośmioletnią szkołą podstawową, szkołą zawodową.

 

 

 

                               Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie jest propagatorem uczenia się przez całe życie. Placówka prowadzi politykę jakości w celu pełnej efektywności nauczania.  Jesteśmy zorientowani na efekty uczenia się i dobro słuchacza oraz uzyskiwania przez słuchaczy kwalifikacji docenionych w kraju i poza jego granicami. Spójność działań wielu instytucji (instytucje partnerujące, pracodawcy, instytucje szkoleniowe) jest podporządkowana interesowi słuchaczy w formach szkolnych (liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna dla dorosłych) i pozaszkolnych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

       Naszym celem jest rozwój wiedzy i umiejętności u słuchaczy (ich kompetencji) oraz zdobycie przez nich kwalifikacji zgodnych z wymaganiami rynku pracy, a przez to umożliwienie osobom dorosłym znalezienie pracy w różnych sektorach gospodarki.

      Zachęcamy do nauki w naszym Centrum.

TERMINY REKRUTACJI

DO LICEUM OGÓLNOLSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH,

SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

I KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I.       Nabór letni

1.  Formy szkolne (V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 02 czerwca – do 21 sierpnia 2015r. do godz.13.00

24 i 28 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

25 i 28 sierpnia 2015r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 sierpnia 2015r. o godz. 13.00

-----------------------

 

 

2.  Formy pozaszkolne (kwalifikacyjne kursy zawodowe):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 02 czerwca – do 21 sierpnia 2015r. do godz.13.00

do 25 września  2015 r. do godz. 13.00

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

25 i 28 sierpnia 2015r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 sierpnia 2015r. o godz. 13.00

28 września 2015r, do godz. 14.00

 

II.    Nabór zimowy

  1. Formy szkolne (V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie):

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 04 stycznia – do 25 stycznia 2016r. do godz.13.00

----------------------

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

27 stycznia 2016r.

-----------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 stycznia 2016r. o godz. 13.00

-----------------------

 

2.  Formy pozaszkolne (kwalifikacyjne kursy zawodowe):

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami

od 04 stycznia – do 25 stycznia 2016r. do godz.13.00

--------------------

2.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w przypadku większej liczby chętnych

27 stycznia 2016r.

---------------------

3.

Ogłoszenie list przyjętych

28 stycznia 2016r. o godz. 13.00

----------------------