Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 13 miesięcy nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!

Nasi partnerzy:

 

 

Prowadzimy nabór na wszystkie semestry do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Nauka trwa 3 lata – ostatnia szansa ukończenia liceum w 3 lata!!!!

 

Prowadzimy nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których wykonuje się następującą pracę:

 

1.      kasjer – sprzedawca ( praca w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach), tylko 1 rok nauki w systemie zaocznym;

2.      opiekun osoby chorej, starszej i niesamodzielnej z językiem niemieckim/angielskim (praca w placówkach opieki medycznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, opieka nad osobami starszymi i dziećmi w Polsce i za granicą);

3.      toromistrz, mostowniczy, dróżnik (praca w PKP PLK, PKP Cargo);

4.      specjalista BHP (praca jako inspektor BHP w każdej firmie);

5.      dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor (praca w PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity);

6.      diagnosta, monter taboru kolejowego i trakcji elektrycznej (praca we wszystkich zakładach transportu szynowego, tj. PKP, metro, zajezdniach, na kolei aglomeracyjnej, PKP Energa);

7.      administrator systemów, baz danych, aplikacji, sieci (praca w firmach informatycznych, w PKP INFORMATYKA);

8.      automatyk sterowania ruchem kolejowym (praca w PKP PLK. PKP Cargo, Bombardier, Thales);

9.      specjalista do spraw zarządzania centrum dystrybucyjnym (praca w terminalach przeładunkowych, magazynach, spedycji i logistyce);

10.   elektryk (praca w elektrowniach, ciepłowniach, przy instalacjach elektrycznych, w zakładach elektrycznych). 

 

 

Nie musisz mieć 18 lat, aby podjąć naukę w Centrum, przyjmiemy Cię już od 16 roku życia, jeżeli wynika to z Twojej sytuacji życiowej!!!