Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 2 lata nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!

Nasi partnerzy:

PUP organizuje ciekawe szkolenie.

Może ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Nabór kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy „Budowa i utrzymanie dróg kolejowych oraz obiektów mostowych z dodatkowymi uprawnieniami na maszyny budowlane”

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ogłasza nabór kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy „Budowa i utrzymanie dróg kolejowych oraz obiektów mostowych z dodatkowymi uprawnieniami na maszyny budowlane".
Kurs realizowany na potrzeby firm „Anbud" oraz „Mitor". Zajęcia będą odbywać się w systemie dualnym tzn. zajęcia teoretyczne w szkole natomiast praktyka u w/w pracodawców.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest szansą dla wszystkich osób bezrobotnych na bezpłatne:

  • zdobycie nowych kwalifikacji
  • uzupełnienie wykształcenia
  • doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy branżowej
  • przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej
  • podjęcie pracy.

Firmy „Anbud" oraz „Mitor" absolwentom szkolenia  przedstawią  propozycje pracy.


Zapisy oraz szczegółowe informacje w Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w PUP w Kutnie pokój 210 tel. 24 355 70 89, 24 355 70 84 lub na stanowisku ds. szkoleń pokój 104 tel. 24 355 70 73.

 

Prowadzimy nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i za granicą:

 1.      kasjer – sprzedawca, technik handlowiec ( praca w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach), tylko 1 rok nauki w systemie zaocznym;

2.      opiekun medyczny z językiem niemieckim/angielskim (praca w placówkach opieki medycznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, opieka nad osobami starszymi i dziećmi w Polsce i za granicą);

3.      toromistrz, mostowniczy, dróżnik, technik transportu kolejowego (praca w PKP PLK, PKP Cargo);

4.      specjalista BHP (praca jako inspektor BHP w każdej firmie);

5.      dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor (praca w PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity);

6.      diagnosta, monter taboru kolejowego i trakcji elektrycznej (praca we wszystkich zakładach transportu szynowego, tj. PKP, metro, zajezdniach, na kolei aglomeracyjnej, PKP Energa);

7.      administrator systemów, baz danych, aplikacji, sieci (praca w firmach informatycznych, w PKP INFORMATYKA);

8.      automatyk sterowania ruchem kolejowym (praca w PKP PLK. PKP Cargo, Bombardier, Thales);

9.      specjalista do spraw zarządzania centrum dystrybucyjnym (praca w terminalach przeładunkowych, magazynach, spedycji i logistyce);

10.   elektryk (praca w elektrowniach, ciepłowniach, przy instalacjach elektrycznych, w zakładach elektrycznych);

11. logistyk, spedytor – praca w branży logistyczno – spedycyjnej, portach i terminalach;

12. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

13. technik ochrony środowiska;

14. technik grafiki i poligrafii cyfrowej;

15. technik optyk;

16. technik analityk;

17. technik budownictwa;

18. elektromechanik,

10. technik dróg i mostów kolejowych.

 Nie musisz mieć 18 lat, aby podjąć naukę w Centrum, przyjmiemy Cię już od 16 roku życia, jeżeli wynika to z Twojej sytuacji życiowej!!!

Uczestnik kursu nie musi mieć wykształcenia średniego, aby podjąć naukę na kursie. Może uczyć się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w Centrum (nauka bezpłatna), a potem uzupełnić wykształcenia średnie w celu uzyskania dyplomu zawodowego. W międzyczasie może podjąć atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

 

Organizacja pracy

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2016/2017.

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

04-05.02.2017

11-12.02.2017

17-18-19.02.2017

24-25-26.02.2017

03-04-05.03.2017

10-11-12.03.2017

17-18-19.03.2017

24-25-26.03.2017

31.03-01-02.04.2017

07-08-09.04.2017

21-22-23.04.2017

28-29-30.04.2017

05-06-07.05.2017

12-13-14.05.2017

19-20-21.05.2017

26-27-28.05.2017

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

02-03.06.2017

09-10-11.06.2017

17-18.06.2017

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

II K LOG (A.30.)

II K LOG (A.30.)

II K TTK (A.44.)

II K TTK (A.44.)

I K DiMK (B.29.)

I K DiMK (B.29.)

II K + SEP (E.21.)

II K + SEP (E.21.)

III K LOG (A.32.)

III K LOG (A.32.)

VI a LO

I LO

VI b LO

II LO

II R

III LO

II OPM

IV LO

II BHP

IV R

I K TTK a (A.45.)

IV INF

I K TTK b (A.45.)

IV ADM

 

I K OPM (Z.04.)

 

I K ASRK (E.21.)

 

 

 

Filia Krośniewice:

 

VI LO

 

IV EPiT

 

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

Centrum Kształcenia Ustawicznego – piętnastoletnia szkoła „z duszą”.

 

            Koniec roku kalendarzowego 2016 - tego  skłania do refleksji, podsumowań, zaś początek nowego 2017 – ego – do snucia planów i marzeń na przyszłość.

          Miniony rok był w historii Centrum szczególny. W 2016 r. obchodziliśmy 15- lecie istnienia Placówki (od 01 IX 2001 r.) oraz 10- lecie działalności we własnym budynku, przy ul. Staszica 27. Co wyróżnia Centrum spośród innych, coraz liczniejszych placówek kształcenia osób  dorosłych?

           Po pierwsze – jesteśmy jedyną publiczną placówką tego typu w powiecie kutnowskim, sprawdzoną, wiarygodną i przewidywalną.

           Po wtóre – mamy własną siedzibę z dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, biblioteką oraz ciągle wzbogacaną i uzupełnianą bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego. Bardzo korzystna lokalizacja placówki – w centrum miasta, ułatwia dojazd osobom z terenu powiatu i spoza powiatu. Z naszych usług korzystają bowiem osoby z odległych miejscowości. Pozyskaliśmy słuchaczy z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic. Popularnością cieszą się zwłaszcza kursy przygotowujące do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży kolejowej i logistycznej.  Bardzo cieszy fakt owocnej współpracy naszej Placówki z firmami liczącymi się na rynku krajowym i zagranicznym. Kształcimy dualnie w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych.

            Po trzecie – Centrum oferuje możliwość kształcenia  w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Elastyczne formy pracy sprawiają, że można zdobywać wykształcenie średnie oraz zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, co ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.   

            Po czwarte – mamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu osób dorosłych. Kształcenie ustawiczne z zasadami andragogiki wymaga od pedagogów specyficznych umiejętności i wysokich kwalifikacji, ciągłego doskonalenia się. Od odpowiednich form i metod pracy dostosowanych do poszczególnych grup słuchaczy zależy osiąganie zamierzonych celów. Widocznymi efektami naszej pracy są niewątpliwe sukcesy naszych słuchaczy. Dla niektórych jest to ukończenie szkoły, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dla innych – zdanie matury lub egzaminów zawodowych, umożliwiające zdobycie tytułu technika. Wielu naszych słuchaczy i absolwentów potwierdza, że nauka pomaga im rozwijać się i wzmacnia poczucie własnej wartości, co przydaje się na rynku pracy. Odnotowujemy coraz więcej słuchaczy z dyplomem studiów wyższych, którzy zdobywają nowe kwalifikacje w określonym zawodzie.

            Jak wynika z licznych rozmów i ankiet, w placówce panuje dobra, przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce. Słuchacze zaprzyjaźniają się, wspierają w realizacji życiowych ambicji i rozwiązywaniu problemów. Dobrze się tu czują, może za sprawą specyficznego „genius loci”. Często po szkole średniej kontynuują naukę w szkole policealnej lub na kursach kwalifikacyjnych. Przychodzą do nas całe rodziny, osoby w różnym wieku.                

            Plany na przyszłość? – Dalej rozwijać się, urozmaicać i dostosowywać ofertę do potrzeb rynku pracy. Stawiając na kształcenie zawodowe, nie zaniedbywać wykształcenia ogólnego! Mamy przekonanie, że dla zachowania stabilizacji, system kształcenia powinien być zrównoważony. Pamiętamy, że nasi słuchacze to „Kapitał ludzki”. Kształcimy dorosłych, ale przyjmujemy również kandydatów w trudnej sytuacji życiowej już od 16 roku życia.