Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

Z PRZEDMIOTU

TECHNIKI  INTERWENCYJNE I SAMOOBRONA

I OCH

odbywających się na małej sali gimnastycznej
w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

 

 

 

I OCH

 

Ulegają zmianie terminy zajęć.  Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące wtorki:

 

·        21 października 2014r.

·        25 listopada 2014r.

·        02 grudnia 2014r.

 

Lp.

Godz.

I OCH

 

1.

16.10-16.55

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

2.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

4.

18.40 – 19.25

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

5.

19.30 – 20.15

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące wtorki:

 

·        18 listopada 2014r.

 

Lp.

Godz.

III OCH

 

1.

16.10 – 16.55

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

2.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

Z PRZEDMIOTU

TECHNIKI  INTERWENCYJNE I SAMOOBRONA

III OCH

odbywających się na małej sali gimnastycznej
w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

 

 

 

III OCH

 

Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące czwartki:

 

·        09 października 2014r.

·        16 października 2014r.

 

Lp.

Godz.

III OCH

 

1.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

2.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

18.40 – 19.25

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

4.

19.30 – 20.15

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

Według poniższego planu zajęcia będą odbywać się w następujące czwartki:

 

·        23 października 2014r.

 

Lp.

Godz.

III OCH

 

1.

16.10 – 16.55

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

Sala 1

CKU

2.

17.00 – 17.45

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

3.

17.50 – 18.35

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

4.

18.40-19.25

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

5.

19.30-20.15

Techniki interwencyjne

i samoobrona

E. Kowalski

SG

 

 

 

Uwaga do 15 września przyjmujemy podania na kursy kwalifikacyjne w zawodach:

Technik dróg i mostów kolejowych - B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych


Technik logistyk - A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania


Technik pojazdów samochodowych - M.18 Diagnozowaniei naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Organizacja pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2014/2015.

Terminy zjazdów w semestrze pierwszym:

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

06-07. 09. 2014 r.

13-14. 09. 2014 r.

19-20-21. 09. 2014 r.

26-27-28. 09. 2014 r.

03-04-05. 10. 2014 r.

10-11-12. 10. 2014 r.

17-18-19. 10. 2014 r.

24-25-26. 10. 2014 r.

07-08-09. 11. 2014 r.

14-15-16. 11. 2014 r.

21-22-23. 11. 2014 r.

28-29-30. 11. 2014 r.

06-07. 12. 2014 r.

13-14. 12. 2014 r.

20-21. 12. 2014 r.

03-04. 01. 2015 r.

LO – Va LO; Vb LO

TM - V TM

SP – III ADM; III R; III INF; IBHP; IIIBHP; III OP

Kursy – III k LOG; III k TPS

LO – Ia LO; Ib LO; II LO; IIIa LO; IIIb LO; IIIc LO

SP – I OCH; III OCH; I INF; I ADM; I R

Kursy – III k SPD

Filia w Krośniewicach – I LO; V LO

 

 

 

 

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2014/2015.

Terminy zjazdów w semestrze pierwszym:

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II oraz filii w Krośniewicach

06 -  07. 09. 2014r.

13  – 14. 09. 2014r.

19 – 20 – 21. – 09. 2014r.

26 – 27 – 28. 09. 2014r.

03 – 04 – 05. 10.2014tr.

10 – 11 – 12. 10. 2014r.

17 – 18 – 19. 10. 2014r.

24 – 25 – 26. 10. 2014r.

07 – 08 – 09. 11. 2014r.

14 – 15 – 16. 11. 2014r.

21 – 22 – 23. 11. 2014r.

28 – 29 – 30. 11. 2014r.

 06 – 07. 12. 2014r.

13 – 14. 12. 2014r.

20 – 21. 12. 2014r.

03 – 04. 01. 2015r.

LO - V a LO, V b LO .

TM – V TM.

SP – III ADM, III R, III INF, I BHP, III BHP, III OP.

Kursy – III K LOG, III K TPS

LO – I a LO, I b LO, II LO, III a LO,   III b LO, III c LO.

SP – I OCH, III OCH, I INF, I ADM,       I R.

Kursy – III  KSPD.

Filia w Krośniewicach – I LO, V LO.

Kalendarz pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na rok szkolny 2014/2015

Semestr jesienny roku szkolnego 2014/2015

02 września 2014 r. – 25 stycznia 2015 r.

Terminy

Harmonogram działań

01.09.2014 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2014/2015.

15. 09 2014 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

10.11.2014 r.- 30.11. 2014 r.

Egzaminy dla słuchaczy wynikające z uzupełnienia różnic programowych (dotyczy słuchaczy wznawiających naukę)

15.12. 2014 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestru III BHP
do egzaminów semestralnych.

15. 12. 2014r.  – 21.12. 2014 r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy semestru III BHP.

22. 12. 2014 r. – 31.12. 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

05.01.2015r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestrów zaocznych gr. I i gr. II oraz semestrów stacjonarnych do egzaminów semestralnych. Ukończenie szkoły przez słuchaczy semestru III BHP.

05.01. 2015 r.  – 18. 01. 2015 r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy grupy I     i II  systemu zaocznego oraz semestru I LO     w systemie stacjonarnym.

od 12.01.- 18.01.2015r.

Egzaminy semestralne dla semestrów stacjonarnych III LO i V LO

Wg. harmonogramu CKE

08.01.2015 r. – 27.02.2015 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie.

09. 01. 2015 r.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły słuchaczom  III BHP.

19. 01. 2015 r.

 Do dnia 19. 01. 2015 r. – do godz. 12.00  słuchacze składają podania o egzamin        w terminie dodatkowym.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja i promocja słuchaczy semestrów systemu zaocznego ( I i II gr.) oraz semestrów systemu stacjonarnego.

Wg. harmonogramu CKE 

12.01.2015 r – 14.01.2015 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

26.01.2015r. – 01.02.2015r.

Egzaminy semestralne w terminie poprawkowym i dodatkowym.

02.02. 2015 r. – 15. 02. 2015 r.

Ferie zimowe.

Semestr wiosenny roku szkolnego 2014/2015

26. 01. 2015 r. –  26. 06. 2015 r.(dotyczy zajęć edukacyjnych)

26.01. 2015 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej -

podsumowanie semestru jesiennego  i organizacja semestru wiosennego.

16.02. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - informacja opiekunów semestrów o wynikach  egzaminów  poprawkowych i w terminie dodatkowym.

03.03.2015 r. - 16.03. 2015 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów maturalnych.

16.03.2015 r. -  31.03.2015 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów promocyjnych.

30. 03. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, VI LO filia w Krośniewicach
i VI TM  w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

30. 03. 2015 r. – 19. 04. 2015 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów VI a LO, VI b LO, VI LO filia w Krośniewicach i VI TM  w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym.

20. 04. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja i ukończenie szkoły przez słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO,
VI LO filia w Krośniewicach i VI TM 
w systemie zaocznym oraz VI LO systemie stacjonarnym.

02. 04. 2015 r. – 07. 04. 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

24. 04. 2015 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw.

Wg harmonogramu CKE

od 04.05.2015 r. do 29.05.2015 r.

Egzamin maturalny.

05.05.2015 r.; 06.05.2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych                    dla semestrów w systemie stacjonarnym.

08. 06. 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy systemu zaocznego i stacjonarnego do egzaminów semestralnych;

- przedstawienie przez nauczycieli wykazu podręczników i programów nauczania
 dla semestrów rozpoczynających naukę w następnym roku szkolnym i ich zatwierdzenie.

08.06. 2015 r. – 21. 06. 2015 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów zaocznych i stacjonarnego IV LO.

od 15.06.2015r. do 21.06.2015r.

Egzaminy semestralne dla semestru stacjonarnego II LO.

22.06.2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, promocja i ukończenie szkoły (dla semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych)

Do 21. 06. 2015 r. do godz. 12.00

Składanie podań przez słuchaczy do dyrektora CKU  o wyznaczenie  egzaminu
w terminie dodatkowym  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza 
na egzaminie semestralnym.

Wg harmonogramu CKE

22.06.2015r. – 06.07.2015r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.

Wg harmonogramu CKE

 od 15.06.2015 r. do 19.06.2015 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

26. 06. 2015 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych. Rozdanie świadectw.

27. 06. 2015 r.   – 05. 07.  2015 r.

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

27. 06. 2015 r.  – 31. 08. 2015 r. 

Ferie letnie.

06. 07. 2015 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy.

 

Harmonogram

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 w sesji sierpień – październik 2014 r.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Część/data/godz.

Szkoła

Kwalifikacja

 

Część pisemna 

08 września 2014 r.

godz. 10.00

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

Część praktyczna

08 października 2014 r.

godz. 8.00

I zmiana

 

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

Część praktyczna

08 października 2014 r.

godz. 12.00

II zmiana

 

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych

 

 

 

Część praktyczna

09 października 2014 r.

godz. 13.00

 

 

 

 

Szkoła Policealna

dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

 

 

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy