Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca


kursy kwalifikacyjne

 w zawodach:


Technik logistyk
A.30. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie
środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Technik spedytor
A.28. Organizacja
i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa
klientów i kontrahentów

Technik obsługi
ruchu turystycznego

T.13. Planowanie
i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik organizacji
reklamy
A.26. Sprzedaż
produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik handlowiec
A.18. Prowadzenie
sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności
handlowej

Technik ekonomista
A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie
rachunkowości

Technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
M.42. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Komunikat dla słuchaczy semestru II BHP

 

        Zajęcia edukacyjne dla semestru II BHP  z dnia 02 maja 2014 roku zostaną zrealizowane  w dniu 28 marca 2014r.

         Po zajęciach z obowiązkowego planu zajęć edukacyjnych słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, prowadzonych przez p. L. Kędzię.

Uwaga! Plan sesji semestralnej dla klas maturalnych.

Uwaga Słuchacze semestru I LO V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie.
Prosimy sprawdzić plan zajęć na soboty, gdyż uległa zmianie kolejność odbywania konsultacji.
18.03.2014 - admin
UWAGA Słuchcze klasy IV OCH
Harmonogram zajęć z wyszkolenia strzeleckiego dla sem. IV OCH Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie
25.02.2014-admin

Terminy zjazdów dla obydwu grup w systemie zaocznym w semestrze wiosennym 2013/2014.
21.01.2014 - admin

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II oraz filii w Krośniewicach

15-16 lutego

08-09 lutego

01-02 marca

22 – 23 lutego

15-16 marca

08-09 marca

29-30 marca

22 -23 marca

12-13 kwietnia

05 -06 kwietnia

02-04maja

26 -27 kwietnia

17-18 maja

10 -11 maja

31 maja - 01 czerwca

24 – 25 maja

LO - II a, II b, II c, IV a, IV b, VI a, VI b .

TM – IV, VI.

Policealna - II BHP, IV INF, IV R.

Kursy – II KTPS

LO - I

Policealna – II ADM, IV ADM, II R, II OCH, IV OCH, II INF, II OP.

Kursy – II KLOG, II KSPD.

Filia w Krośniewicach – IV, VI- LO

 

Uwaga Słuchacze systemu stacjonarnego i zaocznego. W zakładce plan sesji semestralnej zamieszczono harmonogram egzaminów poprawkowych i dodatkowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami przeprowadzania egzaminów poprawkowych i dodatkowych w sesji zimowej dla poszczególnych semestrów.
                                                                                                  16.01.2014r.