Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 13 miesięcy nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!
Oferta edukacyjna

V Liceum Ogólnokształcące
 dla Dorosłych
w Kutnie

Szkoła Policealna
 dla Dorosłych nr 5
 w Kutnie
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rachunkowości
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik informatyk
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca

kursy kwalifikacyjne
 w zawodach:
Technik handlowiec
Technik organizacji reklamy
Technik spedytor
Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik odlewnik
Opiekun osoby starszej
Optyk
Operator maszyn i urządzeń
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik urządzeń sanitarnych
Technik mechatronik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik krajobrazu
Fotograf
Florysta
Technik usług fryzjerskich
Technik hotelarstwa
Kelner
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik administracji
Technik transportu drogowego
Technik dróg i mostów kolejowych
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik automatyki sterowana ruchem kolejowym
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik drogownictwa
Technik ochrony środowiska
Technik elektronik
Technik energetyk
Technik gazownictwa
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik teleinformatyk
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Technik elektromechanik
Technik archiwista
Technik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Technik informatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik obsługi ruchu turystycznego
Opiekun medyczny
Cukiernik
Ślusarz
Sprzedawca
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik turystyki wiejskiej
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Opiekun w domu pomocy społecznej
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik monter nawierzchni kolejowych

1. Technik elektryk
2. Technik ochrony środowiska
3. Technik elektroenergetyk pojazdów szynowych
4. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Prowadzimy zapisy na kursy w konkurencyjnych cenach:
1. Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej – 50 h (koszt 450zł)

2. Członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej imprezy masowej - 24 h (koszt 150zł)

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia do pracy jako pracownik służby porządkowej, służby informacyjnej oraz kierowania imprezą masową. 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: II k TTK a, II k TTK b, I k LOG a,
I k LOG b, II LOG odbywają zajęcia na zjazdach dodatkowych: 07-08.01.2016 oraz 14-15.01.2016.

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

w roku szkolnym 2016/2017

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

Terminy zjazdów dla grupy II

oraz filii w Krośniewicach***

03-04.09.2016

10-11.09.2016

16-17-18.09.2016

23-24-25.09.2016

30-01-02.10.2016

07-08-09.10.2016

15-16.10.2016

21-22-23.10.2016

28-29-30.10.2016

04-05-06.11.2016

12-13.11.2016

18-19-20.11.2016

25-26-27.11.2016

02-03-04.12.2016

09-10-11.12.2016

16-17-18.12.2016

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I*

Semestry  grupy II**

V a LO

I LO

V b LO

II LO

III R

III LO

I OPM

III INF

III ADM

I R

I BHP

I K LOG a (A.30.)

I K LOG a (A.30.)

I K LOG b (A.30.)

I K LOG b (A.30.)

II K LOG (A.31.)

II K LOG (A.31.)

I K TTK (A.44.)

I K TTK (A.44.)

II K TTK a (A.44.)

II K TTK a (A.44.)

II K TTK b (A.44.)

II K TTK b (A.44.)

II K DiMK (B.28.)

II K DiMK (B.28.)

 

*nadzór nad grupą pełni wicedyrektor A. Sapiejka

**nadzór nad grupą pełni wicedyrektor A. Rosiak

***nadzór nad filią pełni kierownik filii M. Milczarek

 

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 16.25 oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach.

 


3 września 2016 r. słuchacze V Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie uczestniczyli w Narodowym Czytaniu „Quo vadis” H. Sienkiewicza, zorganizowanym w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Obejrzeli również wystawę poświęconą twórczości noblisty.
Wycieczkę zorganizowała polonistka – p. Beata Fryz.

W czytelni CKU w Kutnie do lektury „Quo vadis” i
innych dzieł H. Sienkiewicza zachęcała słuchaczy bibliotekarka – p. MałgorzataPawlak