Nasi partnerzy:

CKU w Kutnie na seminarium  dla branży TSL

w Warszawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie uczestniczyło w seminarium branżowym TSL w Warszawie. Organizatorami seminarium były: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rozwoju, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

W seminarium uczestniczyli pracodawcy z branży TSL, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele uczelni wyższych oraz pracownicy poszczególnych zawodów z danej branży TSL.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Omówiono podstawy programowe kształcenia w zawodach, kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe oraz egzaminy zawodowe. Dokonano uzgodnień między szkołami a pracodawcami w zakresie kształcenie zawodowego. Zaproponowano również nowe zawody np. w branży kolejowej.

Zagadnienia do dyskusji były następujące:

1.      Które zawody z obecnej listy zawodów są Państwa zdaniem najbardziej pożądane  w branży (poszukiwani absolwenci, zawody deficytowe i nadwyżkowe)?

2.      Czy dostrzegacie Państwo potrzebę poszerzenia listy zawodów, w których powinno odbywać się kształcenie (zmiany w zakresie obecnych zawodów i kwalifikacji)?

3.      Czy mają Państwo propozycje usprawnień w zakresie wprowadzania  nowego zawodu do klasyfikacji?

W dniu 25.10.2017r. dokonano podsumowania warsztatów branżowych, na którym przedstawiono wszystkie uzgodnienia i wypracowane osiągnięcia.   

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów

dla grupy I

Terminy zjazdów

dla grupy II

09-10.09.2017

16-17.09.2017

22-23-24.09.2017

29-30.09-01.10.2017

06-07-08.10.2017

20-21-22.10.2017

13-15.10.2017

27-28-29.10.2017

03-04-05.11.2017

10-12.11.2017

17-18-19.11.2017

24-25-26.11.2017

01-02-03.12.2017

08-09-10.12.2017

15-16-17.12.2017

05-07.01.2018

Dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dodatkowo:

12-13-14.01.2018

19-20-21.01.2018

Dla semestrów III R i III BHP zajęcia odbędą się dodatkowo w dniach: 12.11.2017 oraz 07.01.2018

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

IV LO

I LO

V LO

II LO

III R

III a LO

III BHP

III b LO

I k TTK (A.45)

I INF

II k TTK (A.45)

II k OM (Z.04)

I k DiMK (B.30)

II k ASRK (E.21)

II k OM (Z.04)

I k LOG (A.30)

II k ASRK (E.21)

I k LOG (A.31)

I k LOG (A.30)

 

I k LOG (A.31)

 

 

 

Filia Krośniewice:

 

I LO

 

III LO

 

I OM

 

 

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25 oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 14.30 – 20.15 w siedzibie CKU w Kutnie, ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach. W przypadku uruchomienia kształcenia w formach pozaszkolnych w filii w Żychlinie, zajęcia będą odbywać się w wyznaczonych powyżej terminach.