Jeżeli jesteś po zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie średnie zdobędziesz w 13 miesięcy nauki!!!!
Jeżeli chcesz zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy – przyjdź do NAS!
Jeżeli chcesz skończyć liceum ogólnokształcące i mieć wykształcenie średnie – przyjdź do NAS!

Nasi partnerzy:

PUP organizuje ciekawe szkolenie. Może ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie pt..”Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym”.

Szkolenie realizowane będzie na potrzeby przedsiębiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, który po jego zakończeniu przedstawi absolwentom propozycje zatrudnienia. Planowana data rozpoczęcia: listopad 2016r.

Czas trwania szkolenia: 6 miesięcy (2 dni teorii i 3 dni praktyki w Sekcji Eksploatacji w Kutnie). Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie: posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Kutnie; wykształcenie średnie: ogólne, techniczne lub informatyczne, zasadnicze zawodowe; wiek 20 - 40 lat.

Uczestnikom szkolenia będzie wypłacane comiesięcznie stypendium. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt z PUP w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 pokój 210 tel. 24 355-70-89. Nabór trwa do 31 października 2016r.

 

1. Technik elektryk
2. Technik ochrony środowiska
3. Technik elektroenergetyk pojazdów szynowych
4. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Prowadzimy zapisy na kursy w konkurencyjnych cenach:
1. Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej – 50 h (koszt 450zł)

2. Członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej imprezy masowej - 24 h (koszt 150zł)

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia do pracy jako pracownik służby porządkowej, służby informacyjnej oraz kierowania imprezą masową. 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: II k TTK a, II k TTK b, I k LOG a,
I k LOG b, II LOG odbywają zajęcia na zjazdach dodatkowych: 07-08.01.2016 oraz 14-15.01.2016.