Nasi partnerzy:

KOMUNIKAT!

Zmiana terminów konsultacji dla semestru I k TTK (A.44.).

Konsultacje z dnia 02 czerwca 2018 roku odbędą się w dniu 10 czerwca 2018 roku.

Konsultacje z dnia 03 czerwca 2018 roku odbędą się w dniu 16 czerwca 2018 roku.

 

Zmiana terminów konsultacji dla semestru I k DiMK (B.28.).

Konsultacje z dnia 03 czerwca 2018 roku odbędą się w dniu 10 czerwca 2018 roku.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2018

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie z wizytą w  Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach

            W dniu 17 kwietnia 2018 roku dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie odwiedziła firmę Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach. Wizyta miała na celu ustalenie dalszej współpracy. Dotychczas, dzięki uprzejmości Firmy nasze Centrum pozyskało wiele pomocy dydaktycznych i coś, co jest najcenniejsze ...wiedzę na temat urządzeń SRK. Wstępnie uzgodniono cykliczne wykłady tematyczne prowadzone przez przedstawicieli Firmy dla uczniów kursów w zawodach automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik transportu kolejowego oraz wyjazdy w celu zapoznania się z procesem produkcji i testowania urządzeń SRK oraz z pracami laboratoryjnymi. 

Przypomnijmy........

          W dniu 24 maja 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie przedstawiciele firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o. o. w Katowicach przeprowadzili szkolenie dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego  „E.21. Montaż    i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym z dodatkowymi  uprawnieniami SEP do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV” w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, dotyczące urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach preorientacji zawodowej w wybranym fragmencie szkolenia brali również udział słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy kiedyś może podejmą się nauki w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie.

Słuchacze utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące systemów sygnalizacji przejazdowej, liczników osi i zasad ich działania, napędów zwrotnicowych, blokad liniowych, przekaźnikowych stacyjnych systemów zależnościowych, komputerowych stacyjnych systemów zależnościowych oraz sterowników obiektowych. Poznali zasady działania lokalnego centrum sterowania oraz centrum utrzymania i diagnostyki, zastosowanie urządzeń SRK w systemach tramwajowych i systemach dla metra oraz europejskie standardy systemu zabezpieczenia jazdy pociągu i komunikacji cyfrowej (ERTMS) oraz jego zastosowania na terenie Polski.

Bombardier Transportation jest największym międzynarodowym inwestorem w branży transportu kolejowego w kraju, zatrudniającym ponad 2000 pracowników w czterech zakładach, zlokalizowanych w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu oraz Warszawie. Szeroki zakres działalności obejmuje produkcję nadwozi lokomotyw oraz pociągów pasażerskich, kluczowych komponentów oraz aparatury elektrycznej dla pociągów dużych prędkości, zespołów trakcyjnych ruchu regionalnego, tramwajów i wagonów metra, projektowanie i produkcję systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym oraz usługi serwisu i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz pojazdów szynowych.

Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w Katowicach jest krajowym liderem w dziedzinie systemów kierowania, sterowania i nadzoru ruchu pojazdów szynowych. Projektowane oraz produkowane w zakładzie systemy i urządzenia są z powodzeniem wykorzystywane na kolei, stacjach przemysłowych, w metrze, a także transporcie tramwajowym. Nowoczesna technologia, najwyższa jakość oferowanych produktów i usług, wysoko wykwalifikowani polscy inżynierowie – to najważniejsze atuty, które od ponad 90 lat czynią zakład sprawdzonym, wiarygodnym i solidnym partnerem.

Oferowane przez Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w Katowicach systemy i urządzenia sterowania ruchem pojazdów szynowych, to:

* Systemy sterowania, kierowania i nadzoru ruchu,

* Systemy stacyjne,

* Systemy liniowe,

* Systemy kontroli niezajętości odcinków torowych,

* Systemy sygnalizacji przejazdowej,

* Systemy tor-pojazd (ATP),

* Urządzenia przytorowe,

* ERTMS / ETCS.

 

 

     

Zmiana planu konsultacji dla semestru I k TTK (A.44.) Konsultacje z dnia08.04.2018 roku (niedziela) zostały przeniesione na dzień 09.06.2018 roku (sobota).

CKU w Kutnie na seminarium  dla branży TSL

w Warszawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie uczestniczyło w seminarium branżowym TSL w Warszawie. Organizatorami seminarium były: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rozwoju, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

W seminarium uczestniczyli pracodawcy z branży TSL, przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele uczelni wyższych oraz pracownicy poszczególnych zawodów z danej branży TSL.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Omówiono podstawy programowe kształcenia w zawodach, kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, praktyki zawodowe oraz egzaminy zawodowe. Dokonano uzgodnień między szkołami a pracodawcami w zakresie kształcenie zawodowego. Zaproponowano również nowe zawody np. w branży kolejowej.

Zagadnienia do dyskusji były następujące:

1.      Które zawody z obecnej listy zawodów są Państwa zdaniem najbardziej pożądane  w branży (poszukiwani absolwenci, zawody deficytowe i nadwyżkowe)?

2.      Czy dostrzegacie Państwo potrzebę poszerzenia listy zawodów, w których powinno odbywać się kształcenie (zmiany w zakresie obecnych zawodów i kwalifikacji)?

3.      Czy mają Państwo propozycje usprawnień w zakresie wprowadzania  nowego zawodu do klasyfikacji?

W dniu 25.10.2017r. dokonano podsumowania warsztatów branżowych, na którym przedstawiono wszystkie uzgodnienia i wypracowane osiągnięcia.