Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Poprzez stronę BIP Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie jako podmiot wykonujący zadania publiczne udostępniaja informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

12 luty 2014 opublikował Grzegorz Zakrzewski 

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Szybkie uzyskanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie umożliwia menu przedmiotowe umieszczone na pasku w prawej  części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Dyrektor CKU powinien umieścić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, jest zapewniony poprzez menu. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne:

Status prawny

 

Majątek

Statut szkoły

Organ Prowadzący

Organ nadzoru pedagogicznego

 

Przedmiot działania i kompetencje

 

Zasady funkcjonowania placówki

Kontrole

Komunikaty i aktualności

Regulamin pracy

 

 

07 marca 2017 opublikował Grzegorz Zakrzewski