Nasi partnerzy:

ROK SZKOLNY 2023/2024
semestr wiosenny

Harmonogram egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w sesji Lato 2024.

 

Część/data/godz.

Zawód/Kwalifikacja

Część praktyczna

03 czerwca 2024r.

godz. 9.00

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01

Część praktyczna

03 czerwca 2024r.

godz. 9.00

 

Technik logistyk

SPL.01

Część pisemna

04 czerwca 2024r.

godz. 9.00

60 minut

Technik logistyk

SPL.01

Część pisemna

06 czerwca 2024r.

godz. 9.00

60 minut

Technik programista

INF.03

Część pisemna

07 czerwca 2024r.

godz. 9.00

60 minut

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01

Część pisemna

07 czerwca 2024r.

godz. 11.00

60 minut

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01

Część pisemna

07 czerwca 2023r.

godz. 13.00

60 minut

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01

Część praktyczna

10 czerwca 2024r.

godz. 17.00

Technik programista

INF.03

Część praktyczna

11 czerwca 2024r.

godz. 12.30

Technik budownictwa kolejowego

TKO.04

Część praktyczna

18 czerwca 2024r.

godz. 12.30

Technik rachunkowości

EKA.07

 

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

 

Lp.

Terminy zjazd w dla

grupy II

15-16-17-18.02.2024r.

1.

23-23-25-26.02.2024r.

29.02 01-02-03.03.2024r.

2.

08-09-10-11.03.2024r.

14-15-16-17.03.2024r.

3.

22-23-24-25.03.2024r.

04-05-06-07.04.2024r.

4.

12-13-14-15.04.2024r.

18-19-20-21.04.2024r.

5.

26-27-28-29.04.2024r.

02-04-05-06.05.2024r.

6.

10-11-12-13.05.2024r.

16-17-18 -20.05.2024r.

7.

24-25-26-27.05.2024r.

31.05 -01-02-03.06.2024r.

8.

07-08-09-10.06.2024r.

13-14-15-16-17.06.2024r.

9.

13-14-15-16-17.06.2024r.

 

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

Semestry filii w Krośniewicach

Semestry grupy I

Semestry grupy II

II LO

I LO

II BHP

III BHP

II LO

III BHP

I a EKA.01.

III LO

IV a LO

I b EKA.01

VII LO

IV b LO

I a SPL.04

VIII a LO

V LO

I b SPL.04

VIII b LO

VI a LO

III HAN.02

I EKA.05

VI b LO

I INF.04

I SPL. 04

II a SPO.04

I a BPO.02

I SPO.04

II b SPO.04

I b BPO.02

IV SPO.04

II TKO.08

--------------

-------------

I TKO.03

 

ROK SZKOLNY 2023/2024
semestr jesienny

Egzaminy zawodowe w sesji styczeń – 2024

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Część praktyczna

09 stycznia 2024.

godz. 9.00

120 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

BPO.01

BPO.01

Część pisemna komputerowa

10 stycznia 2024

godz. 9.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

BPO.01

Część pisemna komputerowa

10 stycznia 2024

godz. 11.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

BPO.01

Część pisemna komputerowa

10 stycznia 2024

godz. 13.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

SPO.04

Część pisemna komputerowa

10 stycznia 2024

godz. 15.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

TKO.02

Część praktyczna

11 stycznia 2024.

godz. 12.30

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

EKA.07

Część pisemna komputerowa

12 stycznia 2024

godz. 9.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

EKA.07

Część praktyczna

16 stycznia 2024

godz. 12.30

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

TKO.04

Część praktyczna

18 stycznia 2024

godz. 8.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

SPO.04

Część praktyczna

18 stycznia 2024

godz. 12.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

SPO.04

Część praktyczna

18 stycznia 2024

godz. 16.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

SPO.04

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry filii w Krośniewicach

Semestry grupy I

Semestry grupy II

I LO

I LO

I BHP

II BHP

II LO

III a LO

III BHP

IV LO

III b LO

I EKA.01

VII a LO

V a LO

I a SPL.04

VII b LO

V b LO

I b SPL.04

III EKA.07

VI LO

II HAN.02

III SPL. 01

I a SPO.04

II INF.03

III SPO.04

I b SPO.04

 

 

I TKO.08

 

 

III SPO.04

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

 

Lp.

Terminy zjazdów dla

grupy II

7-8-9-10-11/09.2023r.

1.

14-15-16-17-18/09.2023r.

21-22-23-24-25/09.2023r.

2.

28-29-30/09-1-2/10.2023r.

5-6-7-8-9/10.2023r.

3.

12-13/15-16/10.2023r.

19-20-21-22-23/10.2023r.

4.

26-27-28-29-30/10.2023r.

2-3-4-5-6/11.2023r.

5.

9-10-12-13/11.2023r.

16-17-18-19-20/11.2023r.

6.

23-24-25-26-27/11.2023r.

30/11 1-2-3-4/12.2023r.

7.

7-8-9-10-11/12.2023r.

14-15-16-17-18/12.2023r.

8.

4-5-7-8/01.2024r.

11-12-13-14-15/01.2024r.

9.

18-19-20-21-22/01.2024r.

25,26/01.2024r.

10.

25,26/01.2024r.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023
semestr wiosenny

Pobierz pliki

Proszę Państwa - dostępny jest już harmonogram egzaminów semestralnych dla V Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej nr  5 w Kutnie i filii w Krośniewicach.
Zapoznajcie się z nim pod tym linkiem <----- kliknij tutaj

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2023.

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Uwagi

Część praktyczna

01 czerwca 2023r.

godz. 9.00

120 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Część praktyczna

01 czerwca 2023r.

godz. 9.00

120 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Część praktyczna

01 czerwca 2023r.

godz. 13.00

180 minut

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

TKO.04 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Część pisemna

02 czerwca 2023r.

godz. 10.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Imienny wykaz zdających o tej godzinie dostępny w sekretariacie szkoły

Część pisemna

02 czerwca 2023r.

godz. 12.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Imienny wykaz zdających o tej godzinie dostępny w sekretariacie szkoły

Część pisemna

02 czerwca 2023r.

godz. 14.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Imienny wykaz zdających o tej godzinie dostępny w sekretariacie szkoły

Część praktyczna

06 czerwca 2023r.

godz. 12.00

120 minut

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Imienny wykaz zdających o tej godzinie dostępny w sekretariacie szkoły

Część praktyczna

06 czerwca 2023r.

godz. 16.00

120 minut

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

Imienny wykaz zdających o tej godzinie dostępny w sekretariacie szkoły

Część pisemna

07 czerwca 2023r.

godz. 10.00

60 minut

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Zdający przychodzą 60 minut przed godziną egzaminu

 

             Podział na grupy w semestrze wiosennym:

 

Semestry filii w Krośniewicach

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

I BHP

IV b LO

I LO

II BHP

VI a LO

II LO

III BHP

VI b LO

III LO

I HAN.02

II SPO.04

IV a LO

IV a EKA.01

IV SPO.04

V LO

IV b EKA.01

II SPL.01

III BHP

III a SPL.01

II EKA.07

 

III b SPL.01

 

 

 

             Terminy zjazdów w semestrze wiosennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

 

Lp.

Terminy zjazdów dla

grupy II

03-04-05.02.2023r.

1.

10-11-12.02.2023r.

17-18-19.02.2023r.

2.

24-25-26.02.2023r.

03-04-05.03.2023r.

3.

10-11-12.03.2023r.

17-18-19.03.2023r.

4.

24-25-26.03.2023r.

31.03-01-02.04.2023r.

5.

14-15-16.04.2023r.

21-22-23.04.2023r.

6.

28-29-30.04.2023r.

05-06-07.05.2023r.

7.

12-13-14.05.2023r.

19-20-21.05.2023r.

8.

26-27.05-29.05.2023r.

02-03-04.06.2023r.

9.

09-10-11.06.2023r.

16-17-18.06.2023r.

10.

16-17-18.06.2023r.

 

ROK SZKOLNY 2022/2023
semestr jesienny

Drodzy słuchacze i nauczyciele. Harmonogram sesji egzaminów semestralnych jest dostępny pod tym linkiem ----> kliknij tutajHarmonogram egzaminów zawodowych 
- styczeń 2023
przypominamy o przybyciu 45 minut przed godziną egzaminu!!!

Część/data/godz.

Szkoła

Zawód/Kwalifikacja

Część praktyczna

09 stycznia 2023.

godz. 9.00

120 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

MS. 12

BPO.01

Część praktyczna

09 stycznia 2023.

godz. 9.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

TKO.07

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

EKA.01

Część praktyczna

09 stycznia 2023.

godz. 13.00

180 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

TKO.04

Część pisemna komputerowa

11 stycznia 2023

godz. 10.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

BPO.01

Część pisemna komputerowa

11 stycznia 2023

godz. 12.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

BPO.01

Część pisemna komputerowa

11 stycznia 2023

godz. 14.00

60 minut

Szkoła Policealna nr 5

 w Kutnie

EKA.01

Część pisemna komputerowa

12 stycznia 2023

godz. 10.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

TKO.04

Część pisemna komputerowa

12 stycznia 2023

godz. 12.00

60 minut

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

TKO.04

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry filii w Krośniewicach

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

I BHP

III a LO

I a LO

II BHP.

IV  LO

I b  LO

VI LO

V a LO

II LO

III a EKA.01

V b LO

III b LO

III b EKA.01

I SPO.04

VI LO

II a SPL.01

III SPO.04

II BHP

II b SPL.01

I SPL.01

III BHP

 

I EKA.07

IV TKO.02

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

 

Lp.

Terminy zjazdów dla

grupy II

3-4.09.2022r.

1

09-10-11.09.2022r.

16-17-18.09.2022r.

2

23-24-25.09.2022r.

30.09-01-02.10.2022r.

3

7-8-9.10.2022r.

15-16-17.10.2022r.

4

21-22-23.10.2022r.

28-29-30.10.2022r.

5

4-5-6.11.2022r.

12-13-14.11.2022r.

6

18-19-20.11.2022r.

25-26-27.11.2022r.

7

02-03-04.12.2022r.

09-10-11.12.2022r.

8

16-17-18.12.2022r.

7-8-9.01.2023r.

9

13-14-15.01.2023r.

 


Drodzy Słuchacze
 Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Szkoły Policealnej. 
Harmonogram Waszych egzaminów semestralnych jest dostępny
 pod linkiem ---> zapoznaj się!
Drodzy słuchacze i absolwenci! Harmonogram egzaminów zawodowych jest pod tym linkiem ---> zapoznaj się!
Przypominamy o obowiązku stawienia się na 45 minut przed godziną egzaminu
Słuchacze VI semestrów LO.
Sesja semestralna dla Państwa jest gotowa. Proszę zapoznać się z terminami egzaminów. ----> kliknij tutaj!

Terminy zjazdów w semestrze wiosennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

 

Lp.

Terminy zjazdów dla

grupy II

4-5-6.02.2022r.

1

11-12-13.02.2022r.

4-5-6.03.2022r.

2

11-12-13.03.2022r.

18-19-20.03.2022r.

3

25-26-27.03.2022r.

1-2-3.04.2022r.

4

8-9-10.04.2022r.

22-23-24.04.2022r.

5

29-30.04.2022r.

6-7-8.05.2022r.

6

13-14-15.05.2022r.

20-21-22.05.2022r.

7

27-28-29.05.2022r.

3-4.06.2022r.

8

10-11-12.06.2022r.

17-18-19.06.2022r.

9

17-18-19.06.2022r..

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze wiosennym:

 

Semestry filii w Krośniewicach

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

V LO

II LO

I LO

I BHP

III LO

IV a LO

IV CHM.05

VI a LO

IV b LO

II a EKA.01

VI b LO

V LO

II b EKA.01

IV ADM

I BHP

I a SPL.01

II OD

II BHP

I b SPL.01

EKA.07

TKO.07

 

 

TKO.04

 

 

TKO.02

 

Drodzy Słuchacze,
w zakładce EGZAMINY SEMESTRALNE - dostępne są linki dla Was z egzaminami pisemnymi online.
UWAGA!!!
Drodzy słuchacze V Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej nr 5 w Kutnie, gotowy jest harmonogram Waszych egzaminów semestralnych. Egzaminy pisemne będą w formie zdalnej (linki do nich pojawią się na stronie). Egzaminy ustne - odbywają się w szkole, we wskazanych pracowniach.
Bardzo proszę o pilnowanie terminów egzaminów!!!

Harmonogram egzaminów <--- kliknij, żeby się zapoznać.
Uwaga słuchacze i absolwenci przystępujący do egzaminów zawodowych poniżej harmonogram dla Państwa. Przypominamy o obowiązku stawienia się 30 minut przed godziną egzaminu.
Drodzy słuchacze VI semestru LO!
gotowy jest harmonogram Waszych egzaminów semestralnych.

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry filii w Krośniewicach

Semestry grupy I

Semestry grupy II

III BHP

VI LO

I LO

III K CHM.05

(t. och. środowiska)

V a LO

II LO

III EKA.05

(kadry i płace)

V b LO

III LO

III INF.03

(programista)

IV LO

I OD

(opiekunka dziecięca)

IV LO

III ADM

I BHP

I EKA.01

(t. administracji)

K. SPL.01 (t. logistyk)

III BHP

 

EKA.07

(rachunkowość)

TKO.07

(t. transportu kolejowego)

 

 

TKO.04

(t. budownictwa kolejowego)

 

 

TKO.02

(t. automatyk sterowania ruchem kolejowym)

 

 

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

 

Lp.

Terminy zjazdów dla

grupy II

4-5.09.2021r.

1

11-12.09.2021r.

17-18-19.09.2021r.

2

24-26.09.2021r.

1-2-3.10.2021r.

3

8-9-10.10.2021r.

15-16-17.10.2021r.

4

22-23-24.10.2021r.

29-30-31.10.2021r.

5

5-6-7.11.2021r.

12-13-14.11.2021r.

6

19-20-21.11.2021r.

26-27-28.11.2021r.

7

3-4-5.12.2021r.

10-11-12.12.2021r.

8

17-18-19.12.2021r.

7-8-9.01.2022r.

9

14-15-16.01.2022r.

 

Słuchacze II BHP - sesja dodatkowa!!!!!!! 
Drodzy słuchacze harmonogram egzaminów semestralnych jest dostępny na stronie w zakładce
Uwaga zdający egzaminy zawodowe! Proszę zapoznać się z harmonogramem!
Dostępny tutaj --> link

Semestr wiosenny 2020/2021

 

Grupa I w CKU

·         IV a LO,

·         IV b LO,

·         V LO,

·         VI LO,

·         II ADM,

·         K.SPL.01

·         EKA.07

Filia w Krośniewicach

·         II BHP

·         II K.CHM.05

·         II EKA.05

·         II INF.03

·         III LO

·         TKO.02

 

Lp.

Terminy zjazdów dla grupy I

I filii w Krośniewicach

1

22-23-24.01.2021r.

2

5-6-7.02.2021r.

3

19-20-21.02.2021r.

4

6-7-8.03.2021r.

5

19-20-21.03.2021r.

6

9-10-11.04.2021r.

7

23-24-25.04.2021r.

8

14-15-16.05.2021r.

9

28-29-30.05.2021r.

 

Grupa II w CKU

·         I LO

·         II LO

·         III LO

·         II OM

·         II BHP

·         TKO.07

·         TKO.04

·         TKO.02

 

Lp.

Terminy zjazdów dla

grupy II

1

29-30-31.01.2021r.

2

12-13-14.02.2021r.

3

26-27-28.02.2021r.

4

12-13-14.03.2021r.

5

26-27-28.03.2021r.

6

16-17-18.04.2021r.

7

7-8-9.05.2021r.

8

21-22-24.05.2021r.

9

4-5-6.06.2021r.

 

Szanowni Państwo,
w zakładce EGZAMINY SEMESTRALNE jest dostępny harmonogram egzaminów. Z powodu zmian w organizacji roku szkolnego i przesuniętych ferii zimowych - sesja odbędzie się zdalnie w dniach od 21 grudnia do 03 stycznia.
Proszę zapoznać się z harmonogramem -> kliknij tutaj
Drodzy słuchacze,
w zakładce Materiały dla słuchaczy są dostępne zagadnienia do samodzielnego opracowania. 

Komunikat dla słuchaczy CKU w Kutnie

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół  i placówek oraz zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 informuję, że w Centrum zostaje wprowadzony zdalny tryb nauczania.

Nauczanie zdalne począwszy od dnia 24 października 2020, przez najbliższe dwa tygodnie,  obejmuje wszystkich słuchaczy we wszystkich oddziałach. Proszę słuchaczy o kontaktowanie się z opiekunami semestrów.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć – za pośrednictwem technik i metod nauczania na odległość (e-mail, zasoby na stronie internetowej, Messenger)

Jednocześnie informujemy, że szkoła z dniem 24.10.2020 zostaje zamknięta dla słuchaczy w zakresie zajęć stacjonarnych.

Komunikat dla słuchaczy uczących się w II grupie

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół  i placówek oraz zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 informuję, że w Centrum zostaje wprowadzony hybrydowy tryb nauczania.

W związku z powyższym, zmianie ulega organizacja pracy oddziałów w grupie II.

Na zajęcia stacjonarne w dniach 23-25.X.2020r. przychodzą słuchacze oddziałów: III BHP, AU.47, I a LO, I b LO i II LO.

Nauczanie zdalne w dniach 23-25.X.2020r. obejmować będzie słuchaczy oddziałów I BHP,    I OM.

Powyższa organizacja nauczania hybrydowego obejmuje zjazd IV – tj. zajęcia  w dniach         23-25 października 2020 roku.

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty, gdyż w przypadku podtrzymania nauczania hybrydowego na dłuższy czas, na przyszły zjazd będzie inna organizacja zajęć.

Komunikat dla słuchaczy!!!

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół  i placówek oraz zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 informuję, że od dnia 17 października 2020 roku zostaje wprowadzony hybrydowy tryb nauczania.

W związku z powyższym, zmianie ulega organizacja pracy oddziałów w Centrum oraz filii.

W Centrum w Kutnie:

Na zajęcia stacjonarne w dniach 17-18.10.2020r przychodzą słuchacze oddziałów: IIIa LO, IIIb LO, IV LO, V LO, I ADM, k.RACH.AU.65

Słuchacze kursu SPL.01 – mają zajęcia tylko w niedzielę, t. 18.10.2020

Słuchacze VI LO – nie mają zajęć w tych dniach.

 

W filii w Krośniewicach:

Na zajęcia stacjonarne w dniach 17-18.10.2020r. przychodzą słuchacze oddziałów: I BHP, EKA.05 i INF.03.

Nauczanie zdalne w dniach 17-18.10.2020r. obejmować będzie słuchaczy oddziału CHM.05.

Zajęcia w dniu 16 października 2020r. nie ulegają zmianie.

Powyższa organizacja nauczania hybrydowego obejmuje zjazd IV – tj. zajęcia  w dniach 17-18 października 2020 roku.

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty, gdyż w przypadku podtrzymania nauczania hybrydowego na dłuższy czas, na przyszły zjazd będzie inna organizacja zajęć.

UWAGA SŁUCHACZE!
Od początku października następuje zmiana harmonogramu zajęć. Semestry Ia LO, Ib LO, II LO oraz I OM (op. medyczny) mają zajęcia w ramach grupy II.
Proszę o zwrócenie uwagi na terminy zjazdów.
PLAN ZAJĘĆ -> kliknij tutaj

ROK SZKOLNY 2020/2021

Grupa I.

Zjazd.

Data

1.

04-05-06.09.2020r.

2.

18-19-20.09.2020r.

3.

02-03-04.10.2020r.

4.

16-17-18.10.2020r.

5.

30-31.10/02.11.2020r.

6.

13-14-15.11.2020r.

7.

27-28-29.11.2020r.

8.

11-12-13.12.2020r.

Siedziba CKU – Kutno, ul. Staszica 27:

IIIa LO, IIIb LO, IV LO, V LO, VI LO

I sem. Technik administracji

Kurs Tech. Rachunkowości (AU.65)

Kurs Tech. Logistyk (SPL.01)

Filia w Krośniewicach:

I sem. Technik BHP

Kurs Tech. Ochrony Środowiska (CHM.05)

Kurs Tech. Rachunkowości (EKA.05)

Kurs Tech. Programista (INF.03)

 

 

Zjazd.

Data

1.

11-12-13.09.2020r.

2.

25-26-27.09.2020r.

3.

09-10-11.10.2020r.

4.

23-24-25.10.2020r.

5.

06-07-08.11.2020r.

6.

20-21-22.11.2020r.

7.

04-05-06.12.2020r.

8.

18-19-20.12.2020r.

Grupa II

Siedziba CKU – Kutno, ul. Staszica 27:

Ia LO, Ib LO, II LO,

I sem. Technik BHP

III sem. Tech. BHP

Kurs Technik transportu kolejowego (AU.47)

I sem. Opiekun medyczny

 

 

Drodzy słuchacze,
Harmonogram egzaminów semestralnych jest
gotowy w zakładce EGZAMINY SEMESTRALNE.
W zakładce Egzaminy zawodowe jest dostępny harmonogram egzaminów zawodowych w sesji lato 2020.

Przypominamy o obowiązku stawienia się 45 minut przed godziną egzaminu.
Drodzy słuchacze,

W ramach organizacji konsultacji dla Państwa z nauczycielami,
prosimy o telefoniczne zgłoszenia do sekretariatu szkoły pod nr
24 253 35 18.
W zgłoszeniu trzeba podać z jakim nauczycielem i w ramach jakiego przedmiotu chcieliby się Państwo spotkać.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 maja 2020 do godz. 15.00

Informacja dla absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie

Informujemy, że odbiór świadectw ukończenia szkoły odbędzie się wg poniższego harmonogramu. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa: rękawiczki, maseczki, zachowane odstępy.

Harmonogram wydawania świadectw ukończenia szkoły:

1. absolwenci VIa LO – środa 29.04.2020 w godz. 10.00 – 14.00

2. absolwenci VIb LO – czwartek 30.04.2020. w godz. 10.00 – 14.00

Drodzy słuchacze

V Liceum Ogólnokształcącego

Szkoły Policealnej nr 5

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,

Informujemy, że Waszym obowiązkiem jest zapoznawanie się z materiałami przesyłanymi przez nauczycieli i aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia w formie zdalnej, przy zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Wyniki Waszej pracy, jak i zadawane przez nauczycieli prace kontrolne przesyłacie Państwo bezpośrednio na adresy e-mailowe nauczycieli, które znajdziecie w treści materiałów i zadań.

1.       Do dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność dydaktyczna w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie będzie prowadzona w formie zdalnej, przy wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległość.

2.       W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników szkoły na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

3.       W okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania Centrum będzie zamknięte dla interesantów.

4.       Każdą ewentualną wizytę w Centrum – tylko w wyjątkowych sytuacjach, należy wcześniej potwierdzić kontaktem telefonicznym.

5.       Kontakt z Centrum jest możliwy drogą elektroniczną ckukutno@wp.pl lub telefoniczny pod nr telefonu: 24 253 35 18

 

Podstawa prawna:

Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dz.U.2020.492)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493)

 

 

 

Drodzy słuchacze, w trosce o Was i Wasze postępy edukacyjne przygotowaliśmy materiały edukacyjne do samodzielnej pracy w domu. Niech ta przerwa od szkoły nie będzie przerwą od nauki.
link do materiałów -> tutaj
Drodzy słuchacze i nauczyciele. Niniejszym informuję Państwa, że zajęcia w Centrum Kształcenia Ustwicznego zostają zawieszone zgodnie z Komunikatem MEN - link poniżej.
Dostępny plan zajęć dla Kwalifikacyjnego kursu zawodowego AU.47 w zawodzie Technik transportu kolejowego (tutaj)

 

Grupa I

(I LO, II LO, Via LO, VIb LO, II BHP)

Grupa II

(III LO, IV LO, V LO, IV ADM, IV R, k.RACH.AU.65)

08,09.02

15-16.02

21-23.02

28-29.02 i 01.03

06-08.03

13-15.03

20-22.03

27-29.03

03-05.04

17-19.04

24-26.04

08-10.05

15-17.05

22-24.05

29-30.05

05-07.06

 

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych na rok szkolny 2020/2021

lp

nazwa i numer zawodu

nazwa i symbol kwalifikacji wyodrębnionej              w zawodzie

1

technik ochrony środowiska (325511)

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie            i realizacja zadań w ochronie środowiska

2

technik administracji (334306)

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

3

technik ekonomista (331403)

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych          i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4

technik rachunkowości (431103)

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych          i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

5

technik elektryk (311303)

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

6

technik handlowiec (522305)

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

7

technik leśnik (314301)

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

8

technik optyk (325302)

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

9

technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)

BPO.02. Ochrona osób i mienia

10

technik pożarnictwa (311919)

BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych

11

opiekun medyczny (5321020

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

12

technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311943)

PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych       i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe          i obróbka druków

13

opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej

14

technik eksploatacji portów i terminali (333106)

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

15

technik logistyk (333107)

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

16

technik spedytor (333108)

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów                     i kontrahentów

17

technik informatyk (351203)

ONF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych                       i lokalnych sieci komputerowych

ONF.03. Tworzenie i administrowanie stronami                       i aplikacjami internetowymi praz bazami danych

18

Technik programista (351406)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami                      i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

19

technik transportu drogowego (311927)

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

20

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

21

technik budownictwa kolejowego (311220)

TKO.03. Organizacja robót związanych z budowa         i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.04. Organizacja robót związanych z budowa          i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

22

technik transportu kolejowego (311928)

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Proces rekrutacji trwa!

 

Zapraszamy na kursy.

Seminarium regionalne w CKU
w Kutnie

„Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści i szanse dla pracodawców”


W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kutnie seminarium regionalne „Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści i szanse dla pracodawców”, zorganizowane z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. W seminarium uczestniczyli doradcy regionalni ds. ZSK z województwa łódzkiego i śląskiego, nauczyciele placówki i pracodawcy.

Zintegrowany System Kwalifikacji opisuje, porządkuje i gromadzi kwalifikacje w publicznym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Jest to rozwiązanie systemowe, którego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce oraz umożliwienie wiarygodnego potwierdzenia kompetencji potrzebnych na rynku pracy, zwłaszcza sektorowych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie doskonale „wpisuje się” w działania systemowe, gdyż
oferuje szkolenia dla pracodawców, możliwość „złożenia „programu nauczania dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, zwłaszcza w przypadku kwalifikacji potrzebnych pracodawcom i składających się z
kompetencji certyfikowanych i wpisanych do rejestru. W ZSK kluczowe jest to, że opiera się on na efektach uczenia się. Wdrożenie ZSK ułatwi zatrudnianiei aktywizowanie chętnych do nabycia nowych kompetencji.
Podczas seminarium omówiono włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK, kształcenie kompetencji kluczowych u osób pobierających naukę w sposób formalny i nieformalny, rolę instytucji tworzących ZSK. Uczestnicy seminarium wzięli udział w panelach dyskusyjnych, gdzie w mniejszych grupach rozmawiali o zmianach w polskim systemie edukacji i wyzwaniach, przed którymi stoją nie tylko społeczności szkolne, ale też przedsiębiorcy i samorządy - „Dostosowanie Kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego”, „Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizowaniu efektów kształcenia zawodowego”.
Uczestniczy seminarium pracowali aktywnie, były prelekcje i zajęcia warsztatowe.

Zakończenie roku szkolnego semestrów szóstych.

Narodowe czytanie 08 września 2018 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wraz z Dyrektorem placówki i nauczycielami
uczestniczyli w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej. O godz. 10.30 w bibliotece szkolnej odczytaliśmy na głos wybrane fragmenty powieści.
Szczególnie zainteresował nas spór bohaterów o kształt odradzającej sięojczyzny.

CKU w Kutnie na  Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego

połączonej z finałem III Konkursu

Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

        W dniu 03 października 2018 roku nasze Centrum uczestniczyło w Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Uroczystość odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej.  Konferencję wspólnie zorganizowali Urząd Transportu Kolejowego i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Natomiast Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Rynek Kolejowy udzieliły patronatu medialnego.