Szkolny zestaw programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niżej wymienionych zawodach i w  określonych kwalifikacjach od roku szkolnego 2018/2019, na lata szkolne 2018/2019 – 2019/2020:

 

Nr w zestawie

Zawód/symbol zawodu/nazwa kwalifikacji

W oparciu o program autorstwa: 

Uwagi 

K/LOG/A.30/2018/2019

Technik logistyk – 333107

A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji                w procesach produkcji, dystrybucji            i magazynowania

Donata Andrzejczak, Ewa Litewka,

Anna Wawruch - Lis

program modyfikowany 

K/LOG/A.31/2018/2019

Technik logistyk – 333107

A.31. – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Donata Andrzejczak, Ewa Litewka,

Anna Wawruch - Lis

program modyfikowany

K/LOG/A.32/2018/2019

Technik logistyk – 333107

A.32. – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji              w jednostkach organizacyjnych

Donata Andrzejczak, Ewa Litewka,

Anna Wawruch - Lis

program modyfikowany

K/TTK/A.44/2018/2019

Technik transportu kolejowego – 311938

A.44.  - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

Grażyna Górniak, Agnieszka Krupa

program modyfikowany

K/TTK/A.45/2018/2019

Technik transportu kolejowego – 311938

A.45. - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Grażyna Górniak, Agnieszka Krupa

program modyfikowany

K/ASRK/E.21/2018/2019

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – 311407

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Zdzisław Szkudlarek, Krzysztof Zieliński

 

modyfikacja dokonana przez nauczycieli: Włodzimierza Pietrzaka, Dariusza Brodę, Dawida Wolskiego

K/DiMK/B.28/2018/2019

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.28 – Organizacja robót związanych        z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

 

 

modyfikacja dokonana przez nauczycieli: Andrzeja Michalaka,  Dariusza Brodę, Joannę Paćkowską – Dudzik, Andrzeja Sochalskiego

K/DiMK/B.29/2018/2019

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.29 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych,

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

 

 

modyfikacja dokonana przez nauczycieli: Andrzeja Michalaka,  Dariusza Brodę, Joannę Paćkowską – Dudzik, Andrzeja Sochalskiego

K/DiMK/B.30/2018/2019

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

 

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

 

 

modyfikacja dokonana przez nauczycieli: Andrzeja Michalaka,  Dariusza Brodę, Joannę Paćkowską – Dudzik,

K/OM/Z.04/2018/2019

Opiekun medyczny – 532102

 Z.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej .

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat, Krzysztof Cis

 

modyfikacja dokonana przez nauczycieli: Włodzimierza Pietrzaka, Magdalenę Kaczorowską, Joannę Paćkowską – Dudzik

K/TCPG/A.54/2018/2019

Technik cyfrowych procesów graficznych – 311911

A.54 – Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Rafał Michałowski

Paweł Pierzchalski

modyfikacja dokonana przez nauczycieli Włodzimierza Pietrzaka, Grzegorza Zakrzewskiego

K/TCPG/A.25/2018/2019

Technik cyfrowych procesów graficznych – 311911

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Rafał Michałowski

Paweł Pierzchalski

modyfikacja dokonana przez nauczycieli Włodzimierza Pietrzaka, Grzegorza Zakrzewskiego

K/TCPG/A.55/2018/2019

Technik cyfrowych procesów graficznych – 311911

A.55. Drukowanie cyfrowe

Rafał Michałowski

Paweł Pierzchalski

modyfikacja dokonana przez nauczycieli Włodzimierza Pietrzaka, Grzegorza Zakrzewskiego

 

Wykaz programów nauczania

dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych

od roku szkolnego 2015/2016

 

Nr w zestawie

Zawód/symbol zawodu/nazwa kwalifikacji

W oparciu o program autorstwa: 

K/LOG/01/2015/2016

Technik logistyk – 333107

A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Donata Andrzejczak, Ewa Litewka,

Anna Wawruch - Lis

K/SPD/02/2015/2016

Technik spedytor - 333108

A.28 – organizacja i nadzorowanie transportu

Ewelina Gorczyca, Artur Gontarz

K/H/03/2015/2016

Technik handlowiec-522305

A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Maria Michalak, Małgorzata Sienna

K/OR/04/2015/2016

Technik organizacji reklamy- 333106

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Edyta Kozieł, Małgorzata Sienna

K/TPS/05/2015/2016

Technik pojazdów samochodowych -  311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski,

Andrzej Żelazko

K/DiMK/06/2015/2016

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.28 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,

B.29 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych,

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

K/EPiT/07/2015/2016

Technik eksploatacji portów i terminali – 333106

A.33 – obsługa podróżnych w portach i terminalach,   

A. 34 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch - Lis

K/OM/08/2015/2016

Opiekun medyczny – 532102 -  Z.4  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej .

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat, Krzysztof Cis

 

K/TD/09/2015/2016

Technik transportu drogowego – 311927

A. 69 – eksploatacja środków transportu drogowego, 

A. 70 – organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Dorota Wójcik, Paweł Sobczak

K/TTK/10/2015/2016

Technik transportu kolejowego - 311938

A.44.  - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

A.45. - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Grażyna Górniak, Agnieszka Krupa

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

 

Dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niżej wymienionych zawodach od roku szkolnego  2015/2016, ( II – 2016/2017)

 

Nr w zestawie

Zawód/symbol zawodu/nazwa kwalifikacji

W oparciu o program autorstwa: 

K/LOG/01/2015/2016

Technik logistyk – 333107

A.30 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Donata Andrzejczak,

 Ewa Litewka,

 Anna Wawruch - Lis

K/SPD/02/2015/2016

Technik spedytor - 333108

A.28 – organizacja i nadzorowanie transportu

Ewelina Gorczyca, Artur Gontarz

K/H/03/2015/2016

Technik handlowiec-522305

A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Maria Michalak, Małgorzata Sienna

K/OR/04/2015/2016

Technik organizacji reklamy- 333106

A.26 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Edyta Kozieł, Małgorzata Sienna

K/TPS/05/2015/2016

Technik pojazdów samochodowych -  311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski,

Andrzej Żelazko

K/DiMK/06/2015/2016

Technik dróg i mostów kolejowych – 311207

B.28 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych,

B.29 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych,

B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Jerzy Jankowski, Zdzisław Szkudlarek

K/EPiT/07/2015/2016

Technik eksploatacji portów i terminali – 333106

A.33 – obsługa podróżnych w portach i terminalach,   

A. 34 – organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch - Lis

K/OM/08/2015/2016

Opiekun medyczny – 532102

 Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej .

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat, Krzysztof Cis

 

K/TD/09/2015/2016

Technik transportu drogowego – 311927

A. 69 – eksploatacja środków transportu drogowego, 

A. 70 – organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

Dorota Wójcik,

 Paweł Sobczak