Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie w poniżej wymienionych zawodach od roku szkolnego 2018/2019,

na lata szkolne 2018/2019 – 2019/2020:

 

Nr w zestawie

zawód/numer zawodu

Autorzy

Uwagi

SP/01/EPiT/2018/2019

Technik eksploatacji portów i terminali - 333106

Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch - Lis

 

SP/02/OM/2018/2019

Opiekun medyczny - 532102

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat,

Krzysztof Cis

 

 

SP/03/TD/2018/2019

   Technik transportu drogowego - 311927

Dorota Wójcik, Paweł Sobczak

 

SP/04/R/2018/2019

Technik rachunkowości - 431103

Edyta Kozieł, Barbara Smoleńska

Danuta Ślęzak

 

SP/05/OP/2018/2019

Opiekun w domu pomocy społecznej - 341203

Irena Zielińska, Marta Polanowska,

Andrzej Mądry, Krzysztof Cis

 

 

SP/06/INF/2018/2019

     Technik informatyk - 351203

Witold Kostuj, Zbigniew Sobór, Michał Szymczak

 

zgodnie z wymogami prawa oświatowego – zamiast 3 – 2 kwalifikacje

SP/07/ADM/2018/2019

Technik administracji – 334306

Aleksandra Maniak, Maria Wagner, Robert Czort

 

SP/08/BHP/2018/2019

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 325509

Katarzyna Olchowi, Izabela Rosiak,

Anna Wisła - Świder

 

SP/09/OCH/2018/2019

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 541315

Zenon Drożdż, Beata Służalska, Jarosław Służalski

 

SP/10/pp/2018/2019

Podstawy przedsiębiorczości – seria Odkrywamy na nowo - Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Jolanta Kijakowska

wyd. Operon, program realizowany w szkole policealnej dla dorosłych w przypadku osób, które w szkole średniej nie uczyły się tego przedmiotu 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

 

  Dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie w niżej wymienionych zawodach

od roku szkolnego  2015/2016, ( II – 2016/2017)

 

Nr w zestawie

zawód/numer zawodu

Autorzy

Uwagi

SP/01/EPiT/2015/2016

Technik eksploatacji portów i terminali - 333106

Ewelina Gorczyca, Anna Wawruch - Lis

 

SP/02/OM/2015/2016

Opiekun medyczny - 532102

Jolanta Sieplińska, Grażyna Prokurat, Krzysztof Cis

 

 

SP/03/TD/2015/2016

     Technik transportu drogowego - 311927

Dorota Wójcik, Paweł Sobczak

 

SP/04/R/2015/2016

Technik rachunkowości - 431103

Edyta Kozieł, Barbara Smoleńska

Danuta Ślęzak

 

SP/05/OP/2015/2016

Opiekun w domu pomocy społecznej - 341203

Irena Zielińska, Marta Polanowska, Andrzej Mądry, Krzysztof Cis

 

 

SP/06/INF/2015/2016

Technik informatyk - 351203

Tomasz Klekot, Zbigniew Sobór, Sławomir Torbus

 

 

SP/07/ADM/2015/2016

Technik administracji – 334306

Aleksandra Maniak, Maria Wagner, Robert Czort

 

SP/08/BHP/2015/2016

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 325509

Katarzyna Olchowi, Izabela Rosiak, Anna Wisła - Świder

 

SP/09/OCH/2015/2016

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - 541315

Zenon Drożdż, Beata Służalska, Jarosław Służalski

 

SP/10/pp/2015/2016

Podstawy przedsiębiorczości – seria Odkrywamy na nowo - Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Jolanta Kijakowska

wyd. Operon, program realizowany w szkole policealnej dla dorosłych w przypadku osób, które w szkole średniej nie uczyły się tego przedmiotu  

 

Zestaw programów dydaktyczno – wychowawczych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie:

 

Nr w zestawie

Nazwa programu

Autorzy

Cel programu

1/in/2013-14

Program innowacji programowo – organizacyjnej „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję – zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia”

Joanna Paćkowska – Dudzik, Aldona Sapiejka, Marzanna Szymańska, Krzysztof Florczak, Grzegorz Zakrzewski

 

Realizacja treści programowych z zakresu I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia.

2/in/2014-15

Program innowacji programowo – organizacyjnej  „Skuteczni w biznesie – zajęcia zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”

Lidia Durmaj, Katarzyna Kargier, Joanna Paćkowska - Dudzik

Założenia poprzez cele są ukierunkowane na nabycie wiedzy i umiejętności przez słuchaczy w zakresie handlu, ekonomii i biznesu. Innowacja pozwoli sprostać  wymaganiom rynku pracy, wzbogacając umiejętności słuchaczy nie tylko o język specjalistyczny, ale również kluczowe pojęcia biznesowe i zrozumienie zasad działania rynku w różnych kulturach.

3/pr/matem/2010-11

Program poprawy wyników egzaminu maturalnego          z matematyki w szkołach ogólnokształcących wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Alina Czupryniak, Tomasz Pietrzak, Renata Pietrzykowska

Poprawa wyników egzaminu maturalnego z matematyki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

4/p/inf/2010-11

Program poprawy wyników egzaminu zawodowego        w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie     w zawodzie technik informatyk w Centrum Kształcenia Ustawicznego    w Kutnie.

Tomasz Rapsiewicz, Mariusz Kozarski, Tomasz Pietrzak, Agnieszka Rosiak

Poprawa wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych.

5/p/TU/2010-11*

Program poprawy wyników egzaminu zawodowego        w Technikum Uzupełniającym nr 5 dla Dorosłych w Kutnie              w zawodzie technik mechanik w Centrum Kształcenia Ustawicznego    w Kutnie

Jerzy Król

Poprawa wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanik w technikum uzupełniającym dla dorosłych

6/p/mat-przyr/2014-15

Program pracy ze słuchaczem zdolnym i mającym trudności w nauce w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie na zajęciach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Alina Czupryniak, Tomasz Pietrzak, Grzegorz Zakrzewski

przy współudziale Joanny Paćkowskiej - Dudzik

Wzbudzenie zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi oraz podniesienie wyników nauczania.

*program wygasa z dniem 31 sierpnia 2015 roku w związku z likwidacją Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Kutnie