Szkolny zestaw programów nauczania w V Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kutnie od roku szkolnego 2018/2019, na lata szkolne 2018/2019 – 2020/2021:

 

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Autorzy

Nazwa programu

Wydawnictwo

Uwagi

LO/01/jp/2018/19

Język polski

Z. Starownik,    J. Kopciński,

J. Łachnik,

K. Mrowcewicz,

A. Nawarecki,

E. Paczoska,

D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym 

i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Stentor

 

LO/02/ja/2018/19

Język angielski

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka - Cicha

Program nauczania języka angielskiego. IV-ty etap edukacyjny. Poziom IV.1

 

 

Pearson

 

 

LO/03/jn/2018/19

Język niemiecki

Krystyna Łuniewska,

Urszula Tworek,

Zofia Wąsik

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub dla kontynuujących na poziomie IV.1.

WSiP

 

LO/04/jr/2018/19

Język rosyjski

Agata Buchowiecka - Fudała

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

LO/05/m/2018/19

Matematyka

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Program nauczania w zakresie rozszerzonym.

 

Nowa Era

Rozsze

-rzenie

LO/06/wos/2018/19

Wiedza o społeczeństwie

Antonina Telicka – Bonecka,

Jarosław Bonecki

Seria Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Operon

 

LO/07/h/2018/19

Historia

B. Burda,

B. Halczak,

R.m. Józefiak,

A. Roszak,

M. Szymczak

Seria Odkrywamy na nowo. Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

 

Operon

 

 

 

LO/08/bpp/2018/19

 

 

 

 

 

 

 

Biologia

Małgorzata Łaszczyca, Grażyna Skirmuntt

Ciekawi Świata. Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

 

Operon

Podsta

-wa

 

LO/09/bpr/2018/19

Magdalena Grabowska, Sebastian Grabowski,

Ciekawi Świata. Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Operon

Rozsze

-rzenie

LO/10/f/2018/19

Fizyka

 

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

 

 

LO/11/gpp/2018/19

 

 

 

 

Geografia

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla  szkół ponadgimnazjalnych - Oblicza geografii.

Nowa Era

Podsta

-wa

 

LO/12/gpr/2018/19

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii.

Nowa Era

Rozsze

-rzenie

LO/13/ch/2018/19

Chemia

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

 

LO/14/pp/2018/19

Podstawy przedsiębior-

czości

Jolanta Kijakowska

Odkrywamy na nowo - Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Operon

 

LO/15/inf/2018/19

Informatyka

Arkadiusz Gawełek

Odkrywamy na nowo. Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Operon

 

LO/16/hs/2018/19

Historia i społeczeństwo

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Przedmiot uzupełniający: Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Seria Odkrywamy na nowo.

Operon

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KUTNIE

 

  Dla V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kutnie

od roku szkolnego  2015/2016, ( II – 2016/2017,  III – 2017/2018)

 

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

Autorzy

Nazwa programu

Wydawnictwo

Uwagi

LO/01/jp/2015/16

Język polski

Z. Starownik,    J. Kopciński,

J. Łachnik,

K. Mrowcewicz,

A. Nawarecki,

E. Paczoska,

D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym 

i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Stentor

 

LO/02/ja/2015/16

Język angielski

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka - Cicha

Program nauczania języka angielskiego. IV-ty etap edukacyjny. Poziom IV.1

 

 

Pearson

 

 

 

LO/03/jn/2015/16

Język niemiecki

Krystyna Łuniewska,

Urszula Tworek,

Zofia Wąsik

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub dla kontynuujących na poziomie IV.1.

WSiP

 

LO/04/jr/2015/16

Język rosyjski

Agata Buchowiecka - Fudała

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy.

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

LO/05/m/2015/16

Matematyka

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Program nauczania w zakresie rozszerzonym.

 

Nowa Era

Rozsze

-rzenie

LO/06/wos/2015/16

Wiedza o społeczeństwie

Antonina Telicka – Bonecka,

Jarosław Bonecki

Seria Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Operon

 

LO/07/h/2015/16

Historia

B. Burda,

B. Halczak,

R.m. Józefiak,

A. Roszak,

M. Szymczak

Seria Odkrywamy na nowo. Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

 

Operon

 

 

 

LO/08/bpp/2015/16

 

 

 

 

 

 

 

Biologia

Małgorzata Łaszczyca, Grażyna Skirmuntt

Ciekawi Świata. Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

 

Operon

Podsta

-wa

 

LO/09/bpr/2015/16

Magdalena Grabowska, Sebastian Grabowski,

Ciekawi Świata. Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Operon

Rozsze

-rzenie

LO/10/f/2015/16

Fizyka

 

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

 

 

LO/11/gpp/2015/16

 

 

 

 

Geografia

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla  szkół ponadgimnazjalnych - Oblicza geografii.

Nowa Era

Podsta

-wa

 

LO/12/gpr/2015/16

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii.

Nowa Era

Rozsze

-rzenie

LO/13/ch/2015/16

Chemia

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

 

LO/14/pp/2015/16

Podstawy przedsiębiorczości

Jolanta Kijakowska

Odkrywamy na nowo - Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Operon

 

LO/15/inf/2015/16

Informatyka

Arkadiusz Gawełek

Odkrywamy na nowo. Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Operon

 

LO/16/hs/2015/16

Historia i społeczeństwo

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Przedmiot uzupełniający: Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Seria Odkrywamy na nowo.

Operon

 

 

Zestaw programów dydaktyczno – wychowawczych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie:

 

Nr w zestawie

Nazwa programu

Autorzy

Cel programu

1/in/2013-14

Program innowacji programowo – organizacyjnej „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję – zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia”

Joanna Paćkowska – Dudzik, Aldona Sapiejka, Marzanna Szymańska, Krzysztof Florczak, Grzegorz Zakrzewski

 

Realizacja treści programowych z zakresu I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia.

2/in/2014-15

Program innowacji programowo – organizacyjnej  „Skuteczni w biznesie – zajęcia zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”

Lidia Durmaj, Katarzyna Kargier, Joanna Paćkowska - Dudzik

Założenia poprzez cele są ukierunkowane na nabycie wiedzy i umiejętności przez słuchaczy w zakresie handlu, ekonomii i biznesu. Innowacja pozwoli sprostać  wymaganiom rynku pracy, wzbogacając umiejętności słuchaczy nie tylko o język specjalistyczny, ale również kluczowe pojęcia biznesowe i zrozumienie zasad działania rynku w różnych kulturach.

3/pr/matem/2010-11

Program poprawy wyników egzaminu maturalnego          z matematyki w szkołach ogólnokształcących wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

Alina Czupryniak, Tomasz Pietrzak, Renata Pietrzykowska

Poprawa wyników egzaminu maturalnego z matematyki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

4/p/inf/2010-11

Program poprawy wyników egzaminu zawodowego        w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Kutnie     w zawodzie technik informatyk w Centrum Kształcenia Ustawicznego    w Kutnie.

Tomasz Rapsiewicz, Mariusz Kozarski, Tomasz Pietrzak, Agnieszka Rosiak

Poprawa wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk w szkole policealnej dla dorosłych.

5/p/TU/2010-11*

Program poprawy wyników egzaminu zawodowego        w Technikum Uzupełniającym nr 5 dla Dorosłych w Kutnie              w zawodzie technik mechanik w Centrum Kształcenia Ustawicznego    w Kutnie

Jerzy Król

Poprawa wyników egzaminu zawodowego w zawodzie technik mechanik w technikum uzupełniającym dla dorosłych

6/p/mat-przyr/2014-15

Program pracy ze słuchaczem zdolnym i mającym trudności w nauce w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie na zajęciach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Alina Czupryniak, Tomasz Pietrzak, Grzegorz Zakrzewski

przy współudziale Joanny Paćkowskiej - Dudzik

Wzbudzenie zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi oraz podniesienie wyników nauczania.

*program wygasa z dniem 31 sierpnia 2015 roku w związku z likwidacją Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Kutnie