Harmonogram sesji egzaminacyjnej

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

sesja czerwiec – lipiec 2021

Oznaczenie kwalifikacji

Forma

(model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

MS.12

Pisemny papierowy

2021-06-22

12:00:00

BPO.01

Pisemny komputerowy

2021-06-09

10:00:00

MED.03

Pisemny komputerowy

2021-06-09

13:00:00

MS.12

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-21

13:00:00

AU.68

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-21

09:00:00

BPO.01

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-07

09:00:00

MED.03

Tura 1

Praktyczny Wykonanie

2021-06-15

11:00:00

MED.03

Tura 2

Praktyczny Wykonanie

2021-06-15

14:00:00

MED.03

Tura 3

Praktyczny Wykonanie

2021-06-15

17:00:00

 

AU.47

Pisemny papierowy

2021-06-22

14:00:00

AU.65

Pisemny papierowy

2021-06-22

14:00:00

AU.47

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-21

13:00:00

AU.65

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-29

09:00:00

A.68

Pisemny papierowy

2021-06-22

10:00:00

A.68

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-21

09:00:00

A.31

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-21

09:00:00

A.32

Praktyczny - Dokumentacja

2021-06-21

13:00:00

A.31

Pisemny papierowy

2021-06-22

12:00:00

A.32

Pisemny papierowy

2021-06-22

14:00:00

Informujemy, że należy się stawić na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu, z dowodem osobistym i własnymi przyborami do pisania.