Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie organizuje kursy: Kursy przygotowawcze do matury (różne przedmioty) Kursy przygotowawcze do egzaminu dojrzałości (różne przedmioty) Kursy komputerowe:
- podstawy obsługi komputera
- obsługa komputera dla zaawansowanych
- z zakresu Microsoft Word
- z zakresu Microsoft Excel
- grafika komputerowa
- tworzenie stron internetowych

Kursy kwalifikacyjne w zawodach na bodbudowie szkoły gimnazjalnej:
- Technik handlowiec
- Technik organizacji reklamy
- Technik spedytor
- Technik logistyk
- Technik eksploatacji portów i terminali
- Technik odlewnik
- Opiekun osoby starszej
- Optyk
- Operator maszyn i urządzeń
- Technik cyfrowych procesów graficznych
- Technik urządzeń sanitarnych
- Technik mechatronik
- Technik chłodnictwa i klimatyzacji
- Technik krajobrazu
- Fotograf
- Florysta
- Technik usług fryzjerskich
- Technik hotelarstwa
- Kelner
- Technik ekonomista
- Technik rachunkowości
- Technik administracji
- Technik transportu drogowego
- Technik dróg i mostów kolejowych
- Technik budownictwa
- Technik elektryk
- Technik automatyki sterowana ruchem kolejowym
- Technik elektroenergetyk transportu szynowego
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik drogownictwa
- Technik ochrony środowiska
- Technik elektronik
- Technik energetyk
- Technik gazownictwa
- Technik inżynierii środowiska i melioracji
- Technik teleinformatyk
- Technik usług pocztowych i finansowych
- Technik mechanik maszyn i urządzeń drogowych
- Technik elektromechanik
- Technik archiwista
- Technik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- Technik informatyk
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik obsługi ruchu turystycznego
- Opiekun medyczny
- Cukiernik
- Ślusarz
- Sprzedawca
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik turystyki wiejskiej
- Technik procesów drukowania
- Technik procesów introligatorskich
- Opiekun w domu pomocy społecznej
- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- Technik monter nawierzchni kolejowych

W razie potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować również inne kursy.Zapisy
przyjmujemy oraz udzielamy szczegółowych informacji w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul. Staszica 27, pok.nr 3, tel. 024 253 35 18