W dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. W porządku obrad szkolenie Rady Pedagogicznej „Ewaluacja
zewnętrzna – przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym” – EKOTUR w Warszawie.

W dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 15.30 odbędzie się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. Temat szkolenia: „Mapa jakości szkoły” – EKOTUR w Warszawie.

 Organizacja pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w roku szkolnym 2015/2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

z dnia 31.08.2015r.

Kalendarz pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

na rok szkolny 2015/2016

Semestr jesienny roku szkolnego 2015/2016

01 września 2015 r. – 24 stycznia 2016 r.

Terminy

Wykonanie zadań

31.08.2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 2015/2016.

14. 09 2015 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy zespołów i przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

07.10.2015r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie nagród dyrektora, szkolenie RP

02.11.2015 r.- 30.11. 2015 r.

Egzaminy dla słuchaczy wynikające z uzupełnienia różnic programowych (dotyczy słuchaczy wznawiających naukę)

23. 12. 2015 r. – 31.12. 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01.2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -dopuszczenie słuchaczy semestrów zaocznych gr. I i gr. II i w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

04.01. 2016 r.  – 17. 01. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla słuchaczy grupy I     i II  systemu zaocznego.

od 11.01.- do 22.01.2016r.

 

od 18.01. – do 22.01.2016r.

Egzaminy semestralne dla semestru I LO w systemie stacjonarnym.

Egzaminy semestralne dla semestrów stacjonarnych III LO i V LO

Wg. harmonogramu CKE

14.01.2016 r. – 26.02.2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie.

29. 01. 2016 r.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły słuchaczom  III BHP.

22. 01. 2016 r.

 Do dnia 22. 01. 2016 r. – do godz. 12.00  słuchacze składają podania o egzamin w terminie dodatkowym.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja i promocja słuchaczy semestrów systemu zaocznego ( I i II gr.) oraz semestrów systemu stacjonarnego. Ukończenie szkoły przez słuchaczy semestru III BHP.

Wg. harmonogramu CKE 

11.01.2016 r – 12.01.2016 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

22.01.2016r. – 31.01.2016 r.

Egzaminy semestralne w terminie poprawkowym i dodatkowym.

 

 

Semestr wiosenny roku szkolnego 2015/2016

25. 01. 2016 r. –  24. 06. 2016 r.(dotyczy zajęć edukacyjnych)

25.01. 2016 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej -

podsumowanie semestru jesiennego  i organizacja semestru wiosennego.

01.02. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - informacja opiekunów semestrów o wynikach  egzaminów  poprawkowych i w terminie dodatkowym.

15.02. 2016 r. – 28. 02. 2016 r.

 

Ferie zimowe.

01.03.2016 r. - 11.03. 2016 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów maturalnych.

01.03.2016 r. -  20.03.2016 r.

Egzaminy wynikające z  uzupełniania różnic programowych dla semestrów promocyjnych.

24. 03. 2016 r. – 29. 03. 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

18.04. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym do egzaminów semestralnych.

18. 04. 2016 r. – 24. 04. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów VI a LO, VI b LO, VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO w systemie stacjonarnym.

25. 04. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  klasyfikacja i ukończenie szkoły przez słuchaczy semestrów VI a LO, VI b LO,
VI c LO w systemie zaocznym oraz VI LO systemie stacjonarnym.

29. 04. 2016 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

Wg harmonogramu CKE

od 04.05.2016 r. do 24.05.2016 r.

Egzaminy maturalne ustne wg. szkolnego harmonogramu.                                    Egzaminy  maturalne pisemne.

04.05.2016 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla semestrów w systemie stacjonarnym.

06. 06. 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - dopuszczenie słuchaczy systemu zaocznego i stacjonarnego do egzaminów semestralnych;

- przedstawienie przez nauczycieli wykazu podręczników i programów nauczania
 dla semestrów rozpoczynających naukę w następnym roku szkolnym i ich zatwierdzenie.

06.06. 2016 r. – 19. 06. 2016 r.

Egzaminy semestralne dla semestrów zaocznych i stacjonarnego II LO.

od 13.06.2016r. do 19.06.2016r.

Egzaminy semestralne dla semestru stacjonarnego IV LO.

20.06.2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja, promocja i ukończenie szkoły (dla semestrów programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych)

Do 20. 06. 2015 r. do godz. 12.00

Składanie podań przez słuchaczy do dyrektora CKU  o wyznaczenie  egzaminu
w terminie dodatkowym  w przypadku usprawiedliwionej nieobecności słuchacza 
na egzaminie semestralnym.

Wg harmonogramu CKE

17.06.2016r. – 04.07.2016r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie.

Wg harmonogramu CKE

 od 20.06.2016 r. do 22.06.2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

24. 06. 2016 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych szkoły policealnej dla dorosłych. Rozdanie świadectw.

25. 06. 2016 r.   – 05. 07.  2016 r.

Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

25. 06. 2016 r.  – 31. 08. 2016 r. 

Ferie letnie.

06. 07. 2016 r.

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

z dnia 31.08.2015r.

Terminy zjazdów i podział na grupy w semestrze jesiennym roku szkolnego 2015/2016

Terminy zjazdów w semestrze jesiennym:

 

Terminy zjazdów dla grupy I

oraz filii w Krośniewicach

Terminy zjazdów dla grupy II

05-06.09.2015

12-13.09.2015

18-19-20.09.2015

25-26-27.09.2015

02-03-04.10.2015

09-10-11.10.2015

16-17-18.10.2015

23-24-25.10.2015

30-31.10.2015

06-07-08.11.2015

13-14-15.11.2015

20-21-22.11.2015

27-28-29.11.2015

04-05-06.12.2015

11-12-13.12.2015

18-19-20.12.2015

Podział na grupy (w systemie zaocznym) w semestrze jesiennym:

 

Semestry  grupy I

Semestry  grupy II

III a LO

I LO

III b LO

V a LO

IV LO

V b LO

I OPM

V c LO

III R

I INF

III ADM

III INF

III BHP

I ADM

III OCH

I R

I K LOG

I K LOG

II K DiMK

II K DiMK

Filia w Krośniewicach:    III LO, II ADM, I EPT

Uwaga:

Konsultacje zbiorowe będą się odbywać  w soboty i niedziele w godzinach  8.00 - 16.25
oraz w wyznaczone piątki w godzinach: 15.20 – 19. 25 w siedzibie CKU w Kutnie,
ul. Staszica 27 oraz w filii w Krośniewicach

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

z dnia 31.08.2015r.

Opiekunowie semestrów i opiekunowie klasopracowni w semestrze jesiennym roku szkolnego 2015/2016

 

Opiekunowie semestrów:

System stacjonarny:

System zaoczny:

I LO – mgr Alina Czupryniak

III LO – mgr inż. Aldona Sapiejka

V LO – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

 

I LO – mgr Maria Milczarek

III LO filia w Krośniewicach – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

III a LO – mgr Beata Fryz

III b LO – mgr Beata Fryz

IV LO – mgr Lidia Durmaj

V a LO – mgr inż Agnieszka Suchorzewska

V b LO – mgr Alina Czupryniak

V c LO – mgr Monika Zakrzewska

I ADM – mgr Katarzyna Kargier

II ADM filia w Krośniewicach – mgr Krzysztof Szymański

III ADM – mgr Katarzyna Kargier

I EPT – mgr Elżbieta Golis

I R – mgr Marcin Korczakowski

III R – mgr Marcin Korczakowski

I INF – mgr Agnieszka Rosiak

III INF – mgr Agnieszka Rosiak

I OM – mgr Marzanna Szymańska

III BHP – mgr inż. Tomasz Pietrzak

III OCH – mgr Włodzimierz Wiankowski

I K LOG – mgr Aldona Sapiejka

II K DiMK – mgr Andrzej Sochalski

 

 

Opieka nad klasopracowniami:

Klasopracownia nr 1 – mgr inż. Aldona Sapiejka

Klasopracownia nr 2 – mgr Alina Czupryniak

Klasopracownia nr 3 – mgr Magdalena Kaczorowska

Klasopracownia nr 4 – mgr Maria Milczarek

Klasopracownia nr 6 – mgr Marcin Korczakowski

Klasopracownia nr 7 – mgr Monika Zakrzewska

Klasopracownia nr 8 – mgr Beata Fryz

Klasopracownia nr 9 – mgr inż. Włodzimierz Pietrzak

Klasopracownia nr 10 – mgr Grzegorz Zakrzewski

Klasopracownia nr 12 – mgr Agnieszka Rosiak

Klasopracownia nr 13 – mgr inż. Tomasz Pietrzak

Filia w Krośniewicach:

Klasopracownia nr 21 – mgr Elżbieta Golis

Klasopracownia nr 22 – mgr Krzysztof Szymański

Klasopracownia nr 23 – mgr Joanna Paćkowska - Dudzik

Klasopracownia nr 24 – mgr inż. Tomasz Pietrzak