Organami Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie są :

1)      Dyrektor Centrum,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Słuchaczy.

Przedmiot działania i kompetencje wyżej wymienionych organów są określone w Statucie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

 

Skład Rady Pedagogicznej

Dyrektor – Jolanta Krystyna Śmiałek

Wicedyrektor – Marcin Korczakowski

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Kształcenie ogólne

przedmiot

nauczyciel

język polski

Beata Fryz, Maria Milczarek, Monika Zakrzewska,

język angielski

Aldona Sapiejka, Dorota Mycka, Lidia Durmaj

język rosyjski

Grażyna Modlińska

język niemiecki

Małgorzata Ledzion

matematyka

Alina Czupryniak, Włodzimierz Pietrzak, Tomasz Pietrzak

biologia

Joanna Paćkowska – Dudzik, Tomasz Pietrzak

geografia

Grzegorz Zakrzewski, Agnieszka Rosiak

historia

Maria Milczarek, Monika Zakrzewska

wiedza o społeczeństwie

Maria Milczarek, Monika Zakrzewska

historia i społeczeństwo

Maria Milczarek, Monika Zakrzewska

informatyka

Agnieszka Rosiak, Grzegorz Zakrzewski, Tomasz Pietrzak

podstawy przedsiębiorczości

Katarzyna Kargier, Marcin Korczakowski, Tomasz Pietrzak

chemia

Magdalena Pietrusińska

fizyka

Włodzimierz Pietrzak

 

Biblioteka i CIM – Małgorzata Pawlak

 

 

Kształcenie zawodowe

zawody

nauczyciele

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Joanna Paćkowska – Dudzik, Tomasz Pietrzak, Katarzyna Kargier, Marcin Korczakowski

technik eksploatacji portów i terminali

Grzegorz Zakrzewski, Marcin Korczakowski, Monika Zakrzewska,

technik dróg i mostów kolejowych

Andrzej Michalak, Dariusz Broda, Andrzej Sochalski

technik transportu kolejowego

Dariusz Broda, Włodzimierz Pietrzak, Agnieszka Tufalska, Robert Guzek

technik administracji

Katarzyna Kargier, Marcin Korczakowski, Marek Zylak, Krzysztof Szymański

technik rachunkowości

Katarzyna Kargier, Marcin Korczakowski, Krzysztof Szymański

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Robert Guzek, Włodzimierz Pietrzak, Dawid Wolski

opiekun medyczny

Joanna Paćkowska – Dudzik, Maria Milczarek, Małgorzata Kaczorowska, Małgorzata Walczak, Marzanna Szymańska, Jadwiga Woźnicka

technik informatyk

Agnieszka Rosiak, Grzegorz Zakrzewski, Tomasz Pietrzak

technik logistyk

Grzegorz Zakrzewski, Marcin Korczakowski, Monika Zakrzewska,

języki obce zawodowe

Aldona Sapiejka, Dorota Mycka, Grażyna Modlińska

 

07 marca 2017 opublikował Grzegorz Zakrzewski