Centrum Kształcenia Ustawicznego to jedyna publiczna placówka kształcenia dorosłych, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. W skład CKU w Kutnie wchodzą formy szkolne: V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie oraz formy pozaszkolne – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zajęcia edukacyjne odbywają się w systemie zaocznym i stacjonarnym. Placówka posiada filie w Krośniewicach i w Żychlinie.

W tygodniu sprawy załatwiane są przez odpowiednie według właściwości (oznaczone w schemacie organizacyjnym) osoby. W weekendy sprawy załatwiane są przez sekretariat, dyrektora i wicedyrektora pełniącego dyżur.

 

07 marca 2017 opublikował Grzegorz Zakrzewski

Godziny funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

(przyjmowanie i załatwianie spraw)

 

Dyrektor

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

9.00 – 14.00

12.00 – 14.00

9.00 – 14.00

8.00 -10.00

9.00-14.00

12.00-16.00

 

Wicedyrektorzy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

9.00-14.00

9.00 -14.00

9.00-14.00

10.00-14.00

9.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

 

Sekretariat

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

7.30 – 15.30

7.30 –15.30

7.30 –15.30

7.30 –15.30

7.30 –15.30

7.30 –15.30

7.30 –15.30

 

Adres do kierowania spraw drogą korespondencyjną:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

ul. Staszica 27, 99 – 300 Kutno

 

Adres do kierowania spraw drogą elektroniczną:

Sekretariat CKU w Kutnie  -  ckukutno@wp.pl

Dyrektor  -  ckukutno@wp.pl

23 listopad 2016 opublikował Grzegorz Zakrzewski
04 grudnia 2016 opublikował Grzegorz Zakrzewski